Algemeen

Tijdens de invoer van een vlakke plaat concentreert de gebruiker zich op plaatcontouren, en vrije plaatsing van lasten en opleggingen. Het generen van de FEM elementen geschiedt na het beëindigen van de invoer door de geavanceerde meshgenerator. Deze genereert een elementenverdeling (mesh) rekening houdend met plaatranden/overgangen, plaats van opleggingen en lasten.

 

Mesh generator