Niet-constructieve elementen

Non-structural elements De Niet-constructieve elementen tabel is toegespitst op het vastleggen van standaard of vaak toegepaste niet-constructieve elementen met relevante eigenschappen tbv:

  • Permanente oppervlakte belasting [kN/m2]
  • Permanente lijn belasting [kN/m]. Om dit lasttype te definieren dient een additionele parameter "element breedte" [m] te worden gespecificeerd
  • Permanente knoopbelasting 1x [kN]. Dit lasttype kan alleen op een contructieve knoop worden aangebracht
  • Permanente knoopbelasting 2x [kN]. Dit lasttype kan alleen op een staaf tussen 2 contructieve knopen worden aangebracht. Bij het aanbrengen van deze last wordt de lastwaarde evenredig verdeeld over de 2 knopen van de staaf
  • Voor-, achter- en zijwaarden van het effectieve oppervlak Aeff [m2], welke alleen gedefinieerd kunnen worden voor de geconcentreerde niet-constructieve knoopbelasting elementen. De parameter van het effectieve oppervlak wordt gebruikt voor het genereren van windbelasting tpv het niet-constructieve element