Animaties

Er zijn 4 manieren om animaties te maken:

  1. Schaal
  2. Belastingscombinaties
  3. Selecties
  4. Roteren

Methode 1 varieert eenvoudig de schaalfactor waarmee diagrammen zoals momenten- en verplaatsingslijn gevisualiseerd worden. Hier hoeven geen speciale acties voor ondernomen te worden. Dat geldt ook voor methode 4, die alleen in Balkrooster en 3D-raamwerken beschikbaar is.

Voor methode 2 en methode 3 dient het project voorbewerkt te worden om deze typen animaties mogelijk te maken.