Groepsgegevens

De herverdelingsverhouding Beta van het buigende moment kan worden gedefinieerd in het tabblad "Groepsgegevens" van de tabel "Geometrie". De opleggingsafmeting moet ervoor worden ingevoerd in het tabblad "Oplegging":

 

Bending moment redistribution ratio Beta

 

Support size

 

Indien de opleggingsafmeting niet wordt gedefinieerd, worden de Beta-verhouding waarden uitgeschakeld en wordt de herverdeling niet uitgevoerd.

Scheurwijdte beheersing

Er bestaan enkele verschillen in de berekening van de minimale wapening met betrekking tot de beheersing van de scheurwijdte in EN1992-1-1 en in NEN-EN1992-1-1(7.3.2). Deze verschillen worden vermeld in het nationaal applicatie document NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011.

 

Volgens de NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011 7.3.2(1) berekeningen voor corrosie bescherming voor minimale wapening met betrekking tot scheurwijdte beheersing kunnen achterwege gelaten worden vanwege positieve milieu condities en additionele wapening. Het is mogelijk om deze situatie van toepassing te verklaren d.m.v. de checkbox "Scheurvorming".

 

Ook volgens de NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011 7.4.3(4) indien de minimale hoeveelheid wapening voor scheurwijdte beheersing overgeslagen kan worden is het toegestaan om flexibele spanningssterkte van gewapend beton te gebruiken fctm,fl  in plaats van de gemiddelde axiale spanning sterkte fctm voor het berekeningen van de doorbuiging.

 

Crack management