Analyse instellingen

In de Analyse instellingen kunnen de analyse-opties zoals Torsie, Trek/Druk, GNL, FNL en Dynamische analyse worden in- of uitgeschakeld.

Indien niet-lineaire elementen (Drukelementen, Trekelementen of Kabels) gedetecteerd worden, is de Geavanceerde Analyse default geselecteerd. U kunt het veranderen in L.E. Berekening. In dit geval wordt een lineaire analyse uitgevoerd zonder dat er rekening gehouden wordt met de niet-lineaire rekenopties.

Niet lineaire berekeningen worden alleen uitgevoerd voor Belastings Combinaties, niet voor Belastings Gevallen.

Analysis settings