Uitgangspunten berekening

Rekenopties in het algemeen zijn ingedeeld in twee hoofdstukken:

  1. Lineair Elastische Berekening (standaard beschikbaar)
  2. Geavanceerde berekening (beschikbaar in de uitbreidingsmodule Geavanceerde Berekening)

 

Beschikbare opties in de uitbreidingsmodule Geavanceerde Berekening:

 

Dwarskracht correctie

Kan in- of uitgeschakeld worden door de gebruiker. Tijdens de analyse moet men rekening houden met de dwarskracht effecten. Awz moet zijn gedefineerd (Profiel Grootheden- Geavanceeerde opties).

 

Drukelement gedetecteerd

When you have applied members with Compression only (Section Properties-Advanced options) MatrixFrame® will show here if these members are detected. If yes, the checkbox automatically will be turned on and the analysis will take this effect into account during analysis.

 

Trekelement gedetecteerd

Wanneer u staven heeft toegekend aan Drukelementen (Profiel Grootheden- Geavanceeerde opties), laat MatrixFrame® zien of deze staven gedetecteerd zijn. Indien dit het geval is, wordt de markering automatisch ingeschakeld en tijdens de analyse wordt er rekening gehouden met dit effect.

 

Trekelementen met F-Euler

Wanneer de checkbox “Trekelement gedetecteerd” aangevinkt is, is deze optie beschikbaar. Indien U deze optie selecteert, wordt de normaalkracht welke kleiner is dan de Eulerse kniklast opgenomen door het betreffende trekelement. In het geval dat de normaalkracht groter is dan de Eulerse kniklast, wordt de resterende krachten herverdeeld over de overige elementen. De F-Euler in een staaf is gebaseerd op een kniklengte gelijk aan de staaflengte, zie ook bijgevoegde afbeelding:

Buckling length equal to system length

Indien de normaalkracht kleiner is dan de Eulerse kniklast, dan wordt de betreffende staaf niet verwijderd tijdens de calculatie.

 

Kabel gedetecteerd

Wanneer u Kabels heeft toegekend, laat MatrixFrame® zien of deze Kabels gedetecteerd zijn. Indien dit het geval is, wordt de markering automatisch ingeschakeld en voert de analyse de speciale optie voor kabelelementen uit  (volgens de grote verplaatsingen theorie) De markering GNL wordt  ook  automatisch ingeschakeld wanneer Kabels worden gedetecteerd.

 

Trek eliminatie voor ondersteuning(en)

Fundering kan alleen drukkrachten behouden.

 

NL staafaansluiting gedetecteerd

When you have applied non-linear release, MatrixFrame® will show here if non-linear release are detected. If yes, the checkbox automatically will be turned on and the analysis will perform the special analysis option for non-linear release.

 

NL oplegging gedetecteerd

When you have applied non-linear support, MatrixFrame® will show here non-linear support are detected. If yes, the checkbox automatically will be turned on and the analysis will perform the special analysis option for non-linear support.

 

GNL Berekening (P-delta + N-normaalkracht correctie)

Kan in- en uitgeschakeld worden door de gebruiker. Tijdens de analyse wordt er rekening gehouden met de beide de Geometrische Niet-Lineaire effecten.

 

FNL wapening gedetecteerd

Indien een of meer FNL-wapeningselementen in de constructie worden gebruikt, wordt het selectievakje automatisch ingeschakeld. FNL-wapeningselementen worden gedefinieerd met de "FNL-wapening" in het "Constructie invoer" paneel (zie ook Wapening definitie t.b.v. de FNL berekening).

 

FNL analyse

Wanneer niet-lineaire staafaansluiting of ondersteuning wordt toegepast, geeft deze vlag de volgende fysieke niet-lineaire berekening aan.

Alleen trek- of drukelementen worden niet ondersteund (genegeerd) tijdens de FNL- of FNL/GNL-berekening.

Indien in een knoop alle aansluitingen scharnierend zijn, dient 1 van de scharnieren gefixeerd te worden. Bij een LE-berekening wordt dit automatisch intern afgehandeld; ingeval van een FNL of FNL+GNL berekening dient men dit zelf handmatig te doen:

Excess releases

 

De controle op de limietcapaciteit voor de FNL betonberekening moet worden beheerd (als aan/uit) in het definitievenster voor de geavanceerde analyse:

Analysis assumptions

 

Deze capaciteitslimiet moet worden gecontroleerd tot overbelastingslimiet, wat wordt weergegeven als "Overbelastingsverhouding voor capaciteitslimietcontrole" in Analyse -> Analyse-instellingen -> Analyse -> FNL-analyse -> Ophogingspercentage capaciteitsberekening:

Analysis settings

 

"Ophogingspercentage capaciteitsberekening" moet een standaardwaarde hebben die gelijk is aan 10. Ook moet de invoer voor "Ophogingspercentage capaciteitsberekening" worden beperkt voor waarden =< 1.

 

Indien niet-lineaire elementen (Drukelementen, Trekelementen of Kabels) gedetecteerd worden, is de Geavanceerde Analyse default geselecteerd. U kunt het veranderen in L.E. Berekening. In dit geval wordt een lineaire analyse uitgevoerd zonder dat er rekening gehouden wordt met de niet-lineaire  rekenopties.
Niet lineaire berekeningen worden alleen uitgevoerd voor Belastings Combinaties, niet voor Belastings Gevallen.