Merkenlijst

Op deze pagina wordt de 'Merkenlijst' z beschreven.

 

z

 

In de merkenlijst worden alle merken met hun aantallen aangemaakt in het huidige project.

Zodra een merk geselecteerd is kan door middel van de Enter toets of via de knop z gewisseld worden naar de invoer van het betreffende merk.

Het merkenlijst scherm bestaat uit twee delen:

  • De lijst met merken

  • Een grafische weergave van het geselecteerde merk in de lijst met merken.

 

De grafische weergaven kan door het dubbelklikken op de balk boven de grafische weergave zwevend boven de merkenlijst worden geplaatst. Hierdoor kan de merkenlijst over de gehele breedte van het scherm worden weergegeven.

Merkenlijst

Merk Nr

Nummer van het merk. Dit nummer wordt automatisch gegenereerd en kan niet worden gewijzigd. Alleen door het verplaatsen van de merken binnen de merkenlijst kan het merk nummer worden gewijzigd.

Omschrijving

Omschrijving van het getekende merk.

Getekend

Aantal van het getekende merk.

Omsch. Gesp.

Omschrijving van het gespiegelde merk.

Gespiegeld

Aantal van het gespiegelde merk.

Type

Kozijn type, bijv. Binnen of Buiten kozijn.

Locatie

Locatie van het kozijn, bijv. Voorgevel of Achtergevel.

Peilmaat

Peilmaat van het kozijnmerk.

Peilmaat Bijschrift

Toevoeging voor de peilmaat, deze toevoeging wordt weergegeven op de aanzicht tekeningen. Deze toevoeging kan bijvoorbeeld worden gebruikt om aan te geven t.o.v. welke maat de peilmaat wordt aangegeven.

Manuur coëfficient

Het manuur coëfficient voor het huidige merk.

Opmerking

Een willekeurige opmerking behorende bij het merk, deze opmerking kan op de aanzicht tekening bij het merk worden afgebeeld.

CLK

Aanduiding of het een Contra Las Kozijn betreft. Indien ja dan worden de verbindingen voor kozijn, raam en deur haaks getekend in plaats van gelast en zal de calculatie rekening houden met het afwijkende verbindingtype voor het bepalen van de uren en benodigde bewerkingen.

 

Functies

z

Hieronder volgt een beschrijving per knop uit de knoppenbalk zoals hierboven te zien van links naar rechts.

De eerst twee knoppen: Omlaag/Omhoog, het geselecteerde merk wordt verplaatst naar de geselecteerde positie.

De derde knop: Verplaatsen, het nieuwe merknummer kan worden ingegeven en het merk wordt verplaatst naar de aangegeven positie.

De vierde knop: Hernummeren merkenlijst gesorteerd op omschrijving. De lijst met merken wordt gesorteerd op omschrijving en vervolgens worden nieuwe merknummers aan alle kozijnmerken toegekend gebaseerd op deze nieuwe volgorde.

De vijfde knop: Het geselecteerde merk verwijderen.

De zesde knop: Specifiek merk verwijderen, het te verwijderen merknummer kan worden ingegeven.

De zevende knop: Nieuw merk, de selectie wordt verplaatst naar de onderste rij voor het invoeren van een nieuw merk.

De achtste knop: Kopiëren merk, het huidig geselecteerde merk wordt gekopieerd.

De negende knop: Importeren merken uit een bestaand kozijnproject.