Conversie Projecten

Middels de applicatie Project Conversie kunnen projecten gemaakt in een voorgaande versie van MatrixKozijn worden geconverteerd naar de huidige versie van MatrixKozijn

 

Conversie Projecten

.

Ondersteunde bron versies

De proiect conversie van MatrixKozijn Hout 3.5 kan projecten converteren die zijn aangemaakt met versies 3.2 en 3.4.

Onderhoud van 3.2 of 3.4 gebruiken

Omdat in MatrixKozijn Hout 3.5 het stambestand 'Onderhoud' niet meer bestaat (de items van het onderhoud zijn verplaatst naar het stambestand 'Bibliotheek') moet voor de conversie van een project het 'Onderhoud' van 3.2 of 3.4 worden opgegeven.

Backup Projecten

Alvorens een project wordt geconverteerd zal er een kopie (backup) van het projectbestand worden gemaakt in de map die aan is gegeven bij Backup Locatie.

Het is verplicht een backup locatie aan te geven, in deze locatie word het project weggeschreven in de volgende locatie:

<backup locatie>\<huidige datum>\<huidige tijd>\<bronfolder>\<project>

Voorbeeld:

Bronproject : c:\Matrix\MatrixKozijn Hout 34\Projecten\2018-01.mxk

Backuplocatie : c:\Matrix\Backup Projecten 34

Datum tijd : 14 januari 2018, 13:06

Na conversie zal het originele 3.4 project in de volgende locatie terug zijn te vinden:

c:\Matrix\Backup Projecten 34\2018-01-14\13-06\Matrix\MatrixKozijn Hout 34\Projecten\2018-01.mxk

Conversie van één project

Selecteer de gewenste folder in het linkergedeelte, hierna zal in het rechtergedeelte een overzicht van de kozijnprojecten in deze folder worden getoond.

Selecteer het gewenste project en kies vervolgens voor Converteer Project, de conversie van het project zal starten.

Conversie van alle projecten in een folder

Selecteer de gewenste folder in het linkergedeelte.

Kies voor Converteer Folder, er wordt nu een dialoog getoond waarin aan kan worden gegeven of ook alle projecten in subfolders van de geselecteerde folder automatisch geconverteerd mogen worden.

Indien de optie Converteer projecten in subfolders is uitgeschakeld dan zullen alleen projecten die in de geselecteerde folder staan worden geconverteerd, is de optie ingeschakeld dan zullen automatisch alle projecten uit de onderliggende subfolders van de geselecteerde folder worden geconverteerd.