X,Y en Z-Positionering

X en Z

Positionering in de X en Z richting is reeds automatisch in voorzien door de geometrie van het kozijnmerk zelf en de diverse dieptes in de Vak Sponning en Omfrezing tabellen. (Raamdiepte, Deurdiepte, Glasdiepete etc).

BIM

Y

De positionering in de Y-richting betreft het positioneren van bijv. een Raam ten opzichte van achterzijde kozijn of het glas ten opzichte van de sponning.

Voor het ingeven van deze dieptes zijn invoervelden toegevoegd in de volgende locaties:

  1. Vak Sponningen
  2. Omfrezingen
  3. In de Vak Combi's bij de te plaatsen onderdelen
  4. In een geplaatste combi, bijv. in de Paneel/Rekwerk Combi bij de specifieke profielen.

De Y-posities worden ook in de hier aangegeven volgorde toegepast.

Voor iedere Vak Combi wordt de eerste positie bepaald aan de hand van de waardes uit de Vak Sponning. Deze verplaatsing is altijd ten opzichte van achterzijde kozijn of bijv. Raam/Deur en is altijd in dezelfde richting onafhankelijk van de sponningrichting (binnen/Vlak of buitensponning).

Alle vervolgverplaatsingen worden gedaan in de richting van de sponning.

In geval van een raam of deur kan er nu nog een verplaatsing uit de omfrezing worden toegepast.

Hierna wordt de verplaatsing uit de Vak Combi toegepast en als laatste wordt de verplaatsing uit de combi zelf hier nog aan toegevoegd.

Alle waardes voor de verplaatsing zijn optioneel.

Glasdiktes, Deurdiktes etc.

De diktes van de geplaatste onderdelen worden automatisch verrekend bij het plaatsen van vervolgonderdelen.

Na het plaatsen van bijv. glas wordt automatisch de dikte van het glas gebruikt om de vervolg plaatsingspositie van de glaslat te bepalen hier hoeft de gebruiker dus geen waardes voor in te voeren.

Wordt er dus vervolgens dikker glas toegepast dan zal de glaslat automatisch verplaatsen gebaseerd op de nieuwe glasdikte.

Vak Sponningen en Omfrezingen

In deze tabellen kan voor ieder te plaatsen onderdeel een waarde worden opgegeven.

Vak Sponningen

BIM\

De hier ingevoerde waardes worden altijd berekend ten opzichte van de achterzijde van het kozijn of raam/deur profiel.

Hierbij maakt het niet uit of het een binnensponning of buitensponning betreft het punt wordt altijd op dezelfde manier bepaald.

Vaksponning

BIM

In het bovenstaande voorbeeld wordt er een positieve verplaatsing uitgevoerd ten opzichte van achterzijde kozijn.

Er kan ook een negatieve waarde worden opgegeven voor een verplaatsing in de andere richting.

 

Nu is het plaatsingspunt bekend en wordt het onderdeel geplaatst, hierbij wordt het onderdeel automatisch in de juiste sponningrichting geplaatst.

 

Binnensponning resultaat:

BIM

Buitensponning resultaat:

BIM

Omfrezingen

BIM

Het gebruik van een waarde in de omfrezing tabel kan worden gebruikt om eenvoudig van een stomp element naar een opdekelement te wisselen.

Door de extra verplaatsing in de Omfrezing op te nemen wordt ook automatisch het element op een andere positie geplaatst.

De ingevoerde waarde volgt de sponningsrichting.

BIM

Waardes in de Vak Combi

BIM
Deze waarde wordt net als de omfrezingwaarde in de richting van de sponning toegepast.

BIM

Voor de diverse onderdelen zijn invoervelden toegevoegd in de Vak Combi's.

Paneel/Rekwerk Combi

In deze combi kunnen er twee profielen worden geplaatst.

Hierbij zal het tweede profiel soms aan de binnenzijde moeten worden geplaatst en soms aan de buitenzijde.

Hiervoor zijn extra invoervelden toegevoegd bij de profielen:

BIM

De twee mogelijke plaatsingen:

BIM

Profiel 2 kan ten opzichte van de binnen of buitenzijde van profiel 1 worden geplaatst.

De richting van de Y positie is afhankelijk van de gekozen orientatie.

Gebruik houtmaat voor Vaksponning plaatsing

De plaatsing van de Vaksponning is altijd ten opzichte van achterzijde kozijn.

Als het wenselijk is om ten opzichte van de voorzijde van het kozijn een onderdeel te kunnen plaatsen dan kan hiervoor de variabele waarde [r] worden gebruikt.

De waarde [r] wordt automatisch gevuld met de houtbreedte rondom het vak.

Als er meerdere houtbreedtes aanwezig zijn (bijv. een bredere onderdorpel) dan wordt de kleinste breedte gebruikt.

Hierdoor kan een plaatsing als volgt worden bereikt:

BIM

De verplaatsing [r] is gelijk aan de breedte van het kozijn, vervolgens wordt hier 20 mm afgehaald om tot het eerste plaatsingspunt te komen.

BIM