PlugTec

Algemeen

Om de plugtec verbinding te maken is functionaliteit beschikbaar binnen de MatixKozijn Hout CNC applicatie.

x

 

Deze functies maken het mogelijk om een standaard dekking op de gevonden doorsnede in te stellen. Hierna zal de pen automatisch de juiste breedte binnen elke gewenste doorsnede hanteren. Om het opsluiten te vergemakkelijken is het wenselijk om onder- en bovendorpel van een andere dekking te voorzien. Hiermee past een onderdorpel nooit in de plugtec gaten van de bovendorpel.

Bedenk welke penverdelingen allemaal met het beschikbare gereedschap gemaakt kunnen worden:

 • 40 mm in ramen komt nagenoeg niet voor.

 • 56 mm in ramen, dan is meestal de onderlinge pen afstand niet toereikend genoeg om de pennen met een grotere schrobfrees aan de kopse kant af te ronden.

 • 67 mm en groter hebben meestal dezelfde penverdeling. Penafstand vanaf de glassponning is dezelfde maat. Penafstand vanaf de bovenzijde is dezelfde maat.

 • Andere glasneusdikte, zoals bijvoorbeeld bij triple glas.

 • In deuren is meestal elke deurhoogte een afwijkende verdeling. Voor elke verbinding die anders gefreesd moet worden is een nieuw inkroosfiguur nodig.

 

x

 

WKV Sponningen uitwerken

Deuvel sponningen zijn ongetwijfeld al aangemaakt. Plugtec sponningen komen erbij. Herkenning voor Plugtec wordt dan ook gemaakt op sponning figuur niveau.

Deuren krijgen een enkele pen en ramen hanteren een dubbele pen.

De maat van de onderste pen vanaf de buitenkant en de maat van de bovenste pen tot aan de binnenkant zijn vrijwel altijd gelijk. De maat tussen de pennen is dus variabel, waarmee hetzelfde figuur in alle raamafmetingen gebruikt kan worden.

x

Let op:

Gezien de penverdeling op elke doorsnede geautomatiseerd wordt, is het bij BU ramen en Uitzetramen essentieel op de Remschaargroef/ MPS in de onderdorpel in de omfrees tabel op te nemen. Dit geldt ook voor een Valdorpel in een deur.

Teken deze figuren dus ook uit en pas hierop de omfrees tabellen in MatrixKozijn aan.

Dit geld NIET voor de MPS groef van het slot in de stijlen. De pendekking is hier niet afhankelijk van.

 

N.B.

In een bestaande aansturing met de "oude" manier van aansturen via de CNC kraal/ verstek functionaliteit, werden glassponningen nog op omfrees figuur aangemaakt. Deze zijn niet meer nodig. WKV kan hierop opgeschoond worden. Ook CNC met alle freesprogramma's en mogelijk ook boorpatronen kunnen opgeschoond worden.

 

Freesprogramma's langs

Alle plugtec sponning figuren kunnen aan dezelfde freesprogramma's gekoppeld worden als de deuvel glassponningen. Maak wel onderscheid in ramen en deuren en per houtzwaarte.

x

 

Freesprogamma's kops

Alle plugtec sponning figuren zullen aan nieuwe Contramal programma's gekoppeld moeten worden, omdat ander contramal gereedschap nodig is. Maak onderscheid in ramen en deuren en per houtzwaarte.

Contra's van de glassponningen kunnen daar waar nodig bij elkaar gevoegd worden.

Vergeet ook niet de juiste toesteeklengte in te voeren, anders komen de dorpels er te kort uit.

x

 

Plugtec in CNC aanzetten

1. Klik op 'Instellingen'

2. Klik op 'Programma opties'

3. Klik op 'Bewerkingscentrum'

4. Klik op 'Plugtec'

5. Kies de onderdelen die van Plugtec voorzien kunnen worden en stel indien gewenst kleuren in

x

 

Sluit vervolgens MatrixKozijn Hout CNC af en start het programma weer opnieuw op.

Nadat de software opnieuw is opgestart zijn er in de knoppenbalk 2 nieuwe knoppen bijgekomen:

 • Penverdeling maken en de juiste macro's met gereedschappen hieraan koppelen.

 • Koppelen van de juiste penverdeling aan de nieuw gevonden doorsnedes

x

 

Automatische pendekking

Om de pennen met een automatische dekking te laten rekenen zijn nieuwe variabelen beschikbaar:

 • DL = Dekking van de gehele pen vanaf linkerzijde (nodig in de Pen Verdeling)

 • SPLX = Midden hout tot linker sponning

 • DR = Dekking van de gehele pen van rechterzijde (nodig in de Pen Verdeling)

 • SPRX = Midden hout tot rechter sponning

 • H = Hoogte van de aansluitende houtzwaarte (het onderdeel waar de pennen dus aan zitten)

 • PX = Midden van de berekende pen in de langs richting, berekend vanaf het Matrix 0-punt

 • PY = Midden van de berekende pen in de hoogte, gerekend vanaf onderzijde hout

 • PB = Pen breedte (nodig in de inkroosregel)

 • PH = Pen hoogte (standaard 12, maar kan eventueel gebruikt worden in de inkroosregel)

 

Zodra de penhoogte en de Y-positie bekend zijn, wordt de dekking automatisch op de gehele pen berekend.

Deze nieuwe variabelen kunnen gebruikt worden om de pen breedte en X positie automatisch te berekenen.

Hiermee ontstaat er voor 'Langs' 1 inkroosfiguur en voor 'Kops' 2 inkroosfiguren, die voor alle doorsnedes op dezelfde manier met hetzelfde inkroosfiguur uitgerust kunnen worden. Ramen en deuren uiteraard wel apart. Eventueel raam/ deur dikte apart vanwege de positie en ander inkroos gereedschap.

x

 

Basis macro's WindowMaster

Controleer in overleg met Bos wat de Macronamen op de machine zijn.

Voor de kops afronding is het E-veld nodig om de inloop vanaf links of rechts te bepalen.

x

 

 

Let op:

Macrotype van de kops macro's staat op 'PLUGTEC PEN' en de Frees Oorsprong staat op 'n.v.t.'.

 

Basis macro's Conturex

Langs wordt de macro van een normale Rechthoek gebruikt.

Controleer in overleg met de Groot wat de macronamen op de machine zijn.

Voor de enkele pen zijn nieuwe macro's beschikbaar die de positie van elke pen in het hart leggen (voorheen was dit links onderin de pen).

Voor nog meer snelheid bestaat de mogelijkheid de twee pennen met 1 inkroosfiguur kop af te ronden. Hierbij wordt voor de afronding van de bovenste pen de variabelen PAR2, PAR3 en PAR4 in de inkrozing van de onderste pen meegenomen. Neem hiervoor eventueel contact op.

x

Let op:

Macrotype staat bij deze dubbele pen macro dan ook op 'Plugtec Pen', anders functioneren deze extra variabelen met parameters niet.

 

Nieuwe inkroosfiguren maken per raam-/ deurhoogte

Let op dat 56 een kleinere frees aan de kopse zijde nodig heeft. Vandaar om per raamhoogte de inkroosfiguren aan te maken. Deuren hebben vermoedelijk een enkele pen, een andere diepte en pendikte, mogelijk ander (langer) freesgereedschap en dienen dus ook gesplitst te worden.

Voor ramen geldt:

 • Dubbele pen van 20.
 • Ander inkroos gereedschap 56 ten opzichte van 67 kops.
 • Bovendorpels en onderdorpels in de penverdeling en inkroosfiguren beiden aanmaken. Dit in verband met opsluiten en de kops macro positionering is voor BD anders dan Langs.
 • Penverdeling per elke raamhoogte aanmaken (Pen - ander gereedschap).
 • Inkroosfiguren per raamhoogte aanmaken Kops (Pen - ander gereedschap).
 • Inkroosfiguren voor alle raamhoogtes aanmaken Langs (Kom - hetzelfde gereedschap).
 • Tussendorpels en stapeldorpels worden op dezelfde manier als onderdorpels geproduceerd en kunnen allemaal met hetzelfde inkroosfiguur aangestuurd worden. Alleen de bovendorpel is afwijkend en heeft dan ook een andere kops X-maat positie nodig.

 

Voor deuren geldt:

 • Enkele pen van 40.
 • Ander inkroos gereedschap dan ramen.
 • Bovendorpels en onderdorpels in de penverdeling en inkroosfiguren beiden aanmaken. Dit in verband met opsluiten en de kops macro positionering is voor BD anders dan Langs.
 • Penverdeling per deurhoogte aanmaken (pen heeft een andere hoogte).
 • Inkroosfiguren voor alle deurhoogtes aanmaken Kops (Pen - hetzelfde gereedschap).
 • Inkroosfiguren voor alle deurhoogtes aanmaken Langs (Kom - hetzelfde gereedschap).
 • Tussendorpels en stapeldorpels worden op dezelfde manier als onderdorpels geproduceerd en kunnen allemaal met hetzelfde inkroosfiguur aangestuurd worden. Alleen de bovendorpel is afwijkend en heeft dan ook een andere kops X-maat positie nodig.

 

Inkroosfiguren WindowMaster

Let op:

In dit artikel is ervan uitgegaan dat de glassponning aan zowel wagen 1 als 2 kan voorkomen.

Vandaar dat ook de Matrix Linker en Matrix Rechter zijde gesplitst zijn aangemaakt.

Afhankelijk van een linkse invoer of een rechtse invoer kan het zijn dat macro's, machine zijdes, matrix zijdes en ook X-posities van de pennen afwijken van onderstaande voorbeelden.

0-punt op de kopse kant wordt altijd berekend vanaf zijde 7.

Inlopen gebeurt altijd vanaf de omfreeszijde.

Bij twijfel, teken de verbinding uit in CAD (of meet de waardes op uit het Pen Verdeel scherm) en controleer de exportbestanden op de correcte waardes.

 

Kops - Bovendorpel

In deze opzet is ervan uitgegaan dat de glassponning op elke zijde gefreesd kan worden.

Zowel Matrix zijde als Machine zijde zijn hierom in alle situaties aangemaakt.

x

 

Kops Onderdorpel, Stapeldorpels, Tussendorpels /Tussenstijlen

In deze opzet is ervan uitgegaan dat de glassponning op elke zijde gefreesd kan worden.

Zowel Matrix zijde en Machine zijde zijn hierom in alle situaties aangemaakt.

x

 

Langs

Langs inkrozen mits met het juiste gereedschap staat op 'Na Profileren'.

x

 

Inkroosfiguren Conturex

Let op:

In dit artikel is ervan uitgegaan dat de glassponning van alle dorpels altijd op wagen 1 gemaakt wordt. In geval van glas altijd op zijde 2, dan dienen de macrofiguren omgedraaid te worden en mogelijk ook de X-posities.

In geval van de ene keer wel en de andere keer niet, in dat geval dient ook de Matrix Linker en Matrix Rechter zijde gesplitst aangemaakt te worden. Neem hiervoor contact op voor verdere uitleg.

 

Ramen - 68 -Kops - BD

Regels wijken af ten aanzien van de machine positie, X-positie en macro figuur. Verder zijn de regels identiek.

x

 

Ramen - 68 - Kops - OD/ STP/ SPT1/ TD/ TS

Regels wijken af ten aanzien van de machine positie, X-positie en macro figuur. Verder zijn de regels identiek.

x

 

Ramen - Langs

x

 

Deuren - Kops - BD

Regels wijken af ten aanzien van de machine positie, X-positie en macro figuur. Verder zijn de regels identiek.

x

 

Deuren - Kops - OD/ STP/ STP1/ TD/ TS

Regels wijken af ten aanzien van de machine positie, X-positie en macro figuur. Verder zijn de regels identiek.

x

 

Deuren - Langs

x

 

Nieuw penfiguur maken

Vul de voorbeeld waardes in om de juiste afbeelding te tonen.

Welke omfrezing gekozen wordt is niet relevant. De pen verdeling wordt voor alle gevonden doorsnedes gemaakt. DK, BI en BU worden dus met dezelfde pen verdeling uitgerust.

Zet de afbeelding onderaan op de knoppenbalk op optie 2.

Hiermee komt het plaatje overeen met de Matrix Linker en Rechter zijde.

Door de bovendorpel en onderdorpel van een andere dekking te voorzien passen de raamonderdelen uiteindelijk maar op één manier in elkaar.

Bovendorpel --> Onderste pen aan de glaskant een dekking van 2 mm in plaats van 5 mm.

Onderdorpel --> Bovenste pen aan de glaskant een dekking van 2 mm in plaats van 5 mm.

 

NB:

Voor deur dorpels heeft een afwijkende dekking niet veel nut, omdat er slechts een enkele pen gemaakt wordt. Naar eigen inzicht kan wel een andere dekking voor BD, TD, STP, STP1 en OD gemaakt worden. Echter zal een kleinere pen altijd in een groter gat opgesloten kunnen worden. Om deze reden wordt de dekking in alle situaties op 5 mm gezet.

 

Raam BD:

x

 

 

Raam OD:

x

 

Deur BD:

x

 

Deur OD/ STP/ TD/ TS:

x

 

Sponning dimensies

In het scherm 'Sponning Dimensies' kan de kolom 'Plugtec' aangevinkt worden om ervoor te zorgen dat de sponningen door het Plugtec scherm ook daadwerkelijk gevonden worden. Vul per sponningfiguur ook het alternatieve figuur in indien er geen Plugtec, maar gedeuveld moet worden.

x

 

 

NB:

Voor bestaande aansturingen met de 'oude' functionaliteit middels kralen en verstekken:

Kraal functie uitvinken. Plugtec aanvinken.

x

 

Penfiguren koppelen

Start de software opnieuw op en lees het Plugtec project in.

Koppel de figuren in het penfiguren koppel scherm.

 

x

 

Sponningfiguur Links --> Glas en Rechts --> Omfrees = Bovendorpel.

Sponningfiguur Links --> Omfrees of Stapeldorpel Groef en Rechts --> Glas = Onderdorpel of Bovenste Stapeldorpel.

Sponningfiguur Links --> Stapeldorpel Groef en Rechts --> Stapeldorpel Mes = Stapeldorpel.

Sponningfiguur Links --> Glas en Rechts --> Glas = Tussendorpel of Tussenstijl.

Koppel de juiste figuren aan de gevonden verbindingen.

 

Sponninggroepen:

Bij gebruik van S20, S45, DJ, OJIEF, etc. kunnen eventueel sponninggroepen voor Plugtec worden ingericht. Dit scheelt figuren koppelen. Verdere uitleg hiervan is niet in dit artikel opgenomen.

 

Schuin of Toog:

Deze worden automatisch herkend en op en deuvelverbinding gezet.

Contra met de juiste toesteek wordt automatisch aangepast.

 

Wel Plugtec, maar liever toch deuvelen. Dit zou kunnen omdat:

 • Het hout van een zodanig kleine afmeting is, dat de Plugtec Penverdeling niet past.
 • Er gewoon een deuvelverbinding gemaakt moet worden.

Vink in deze gevallen de optie 'Geen Plugtec' aan in het scherm met de Plugtec regels.

Ververs de productielijst en er wordt alsnog een deuvel verbinding gevonden.

Contra met de juiste toesteek wordt automatisch aangepast.

 

Aandachtspunten:

 1. Alle voorbeelden in dit artikel dienen ten alle tijden door de gebruiker gecontroleerd te worden. Test een raam en/ of een deur ook uit om er zeker van te zijn dat alle waardes correct zijn uitgevoerd. Maak eventueel een afspraak met een consultant om alle stappen uit dit artikel samen goed te zetten. Dit kan online op afstand of indien gewenst ter plaatse.
 2. Wel plugtec maar nu wil ik dit in mijn kozijnen hebben. Kan dit?
  Dit kan zeker. Hiervoor kan dezelfde functionaliteit worden toegepast als in ramen en deuren. Herkenning zal op sponningfiguur gemaakt kunnen worden, mede in verband met een aangepaste contramal. Dit onderdeel valt echter buiten dit artikel en zal verder met een consultant besproken moeten worden.
 3. Wel plugtec in deuren, maar ik wil de stapeldorpels in een andere vorm aansturen. Oneven dorpels anders dan even dorpels. Kan dit?
  Dit kan zeker. Dit onderdeel valt echter buiten dit artikel en zal verder met een consultant besproken moeten worden.
 4. Op het moment van dit schrijven:
  In versie 4.0.2389 of ouder wordt de inschuifmaat van stapeldorpels nog niet correct verwerkt.
  Bij alle stapeldorpels (behalve de bovenste met een glassponning) wordt het langs inkroosfiguur 5 mm (de helft van de inschuifmaat) te laag op de stijlen ingekroosd. De afmeting van het gat is correct. Kops kloppen de waarden van de pennen ook.
  Dit is op te lossen door voor die situaties een kopie te maken van de onderdorpel inkroosfiguren en de X-positie met +5 mm te vergroten.

  Inkroosfiguren:

  x

  Penverdelingen:

  x

  Plugtec verdeling koppelen:

  x