Wat is er nieuw in MatrixKozijn Hout CNC 4.0

Versie geschiedenis MatrixKozijn CNC Hout 4.0

 

Versie 4.0.2478 (11 juni 2024)

 • Bewerkingcentrum algemeen: H&S artikel bewerkingen gepositioneerd op het einde profiel werden soms niet gevonden door een afrondingsfout.
 • Saomad Woodpecker: Duo belading en Contramal optimalisatie: Wanneer bij een van de vier contramallen/beeindigingen geen tooling is geprogrammeerd werd een generiek foutmelding getoond. Deze is nu vervangen door een gedetailleerdere melding die aangeeft om welk onderdeel en programma het gaat.
 • Biesse Winline Duo belading: De CM veiligheids afstand "Afstand CM li" en "Afstand CM re" werden na het verwerken van toogsegmenten niet goed hersteld als er nog rechte onderdelen moesten worden verwerkt.

Versie 4.0.2477 (9 juni 2024)

 • WindowMaster: Stickerregel 13 bevat nu de juiste profielpositie omschrijving.
 • Algemeen bewerkingcentrum: In sommige gevallen werden kruisboringen niet goed ververkt, maar als enkele boring.
 • Cefla spuitrobot: De positie van de elementen in de QR code is nu instelbaar.

Versie 4.0.2476 (30 mei 2024)

 • Biesse Winline: Klembalkpositie berekening voor ronde kozijnen is beschikbaar.
 • Het verwerken van wisselende sponningen direct na de import werkte niet goed, omdat de eerste aansluitende sponning in sommige gevallen niet goed werd opgehaald. Dit zorgde voor extra regels in het wisselsponningen scherm.
 • Bij het opzoeken van de sponning van artikelen die buiten de getekende onderdeellengte vallen werd in sommige gevallen de eerste en de laatste sponning omgewisseld.
 • Het scherm Help-Maak Backup zoekt nu ook naar de lokale productentabel van MatrixKozijn Hout 4.0 SP14 en nieuwer.

 

Versie 4.0.2475 (15 mei 2024)

 • Bewerkingcentrum algemeen: inkroosfiguren van artikelen die buiten de getekende lengte vallen worden nu weer correct gevonden.

 

Versie 4.0.2474 (6 mei 2024) - alleen voor Hout versie 4.0 sp14 en nieuwer

 • Weinig Conturex: Voor de het bepalen van de doorsnede-afhankelijke profiel oriëntatie worden nu eerst de mogelijk aanwezige wisselsponning opgelost voordat de oriëntatieregel wordt opgezocht in de lijst.
 • WindowMaster: Het verlengen van korte onderdelen is aangepast. De [verlengen tot] maat is nu excl. toesteek maten, deze worden er nog bij opgeteld om tot de uiteindelijke productielengte te komen. Uitleg nieuwe situatie.
 • Bij het bepalen van de sponning op de artikelpositie X werd een te nauwkeurige afronding toegepast waardoor het artikel net (0,0001mm) buiten het vak terecht kwam en daardoor werd overgeslagen.

 

Versie 4.0.2473 (3 mei 2024)

 • Algemeen bewerkingscentrum: Bij het opzoeken van de aansluitende (rand)sponning van dubbele dorpels kon een fout optreden waardoor er geen bijbehorend contra/beëindiging programma kon worden gevonden.

 

Versie 4.0.2472 (2 mei 2024)

 • Productielengte berekening in de situatie contramal op OD gecombineerd met ronde CM op getoogde bovendorpel berekend nu de juiste lengte als de toesteek van het contramalprogramma groter is dan de halve aansluitende profielhoogte.
 • Algemeen bewerkingscentrum: Van artikelen die door de MatrixKozijn calculatie in een verbinding uitkomen (in plaats van een vak) worden nu de voor- en nalopende sponning randdelen (indien mogelijk) opgezocht.
  Als de sponningen wisselen wordt de voorkeur contramal sponning uit de betreffende wisselsponningregel opgehaald. Let op: aangezien dit dan geen direct randdeel (edge) betreft is er geen sponningdiepte bekend, de diepte wordt dat op 0 gezet bij het opzoeken van de betreffende inkroosregel. Dit kan een nieuwe -wellicht dubbele- regel tot gevolg hebben.
 • Voor de combinatie Saomad-Dimter gecombineerd met 'geen barcodes' is een nieuwe exportmodule Opticut beschikbaar. Deze heeft een nieuwe werking als volgt:
  1. Er wordt een tijdelijke lijst met onderdelen aangemaakt volgens de gegevens-kolommen van het Opticut  protocol (zoals enkeldelen)
  2. Deze lijst wordt gegroepeerd op gelijke regels, waarna de cumulatieve aantallen worden uitgerekend.
  3. indien ingesteld: De berekende aantallen worden daarna in de labeltekst vervangen. Dit kan op twee manieren zijn ingevuld door de eindgebruiker:
  3a. Labels via dropdowns: als er een Aantal en lengte is gekozen gaat dit vervangen automatisch.
  3b. Als dit via het vrije labelveld (alternatieve sticker indeling) geprogrammeerd is dient er in plaats van [MERKAANTAL,3] de tekst _#3#_ worden gebruikt. Deze _#3#_ zal in de uitvoer dan worden vervangen door het cumulatieve aantal. De '3' is het aantal karakters wat in de opmaak wordt gebruikt, uitgevuld met spaties indien nodig.
  4. Deze samengevoegde lijst wordt daarna opgeslagen als een Opticut IMP bestand.
 • Omga glaslattenzaag: haakse hoeken worden nu altijd uitgestuurd als 0 graden (i.p.v. 90 of -90)

 

Versie 4.0.2471 (17 april 2024)

 • WindowMaster: bewerkingen kops start/eind: Bij machinetypen 2 en 3 werd voor de start contra zijde de verkeerde tafel berekend waardoor de [uitvoeren op] filters in de macro's niet goed werkten.
 • Conturex: uitvoer boorbewerking werd soms uitgestuurd op SEITE=0.
 • GlueMaster: de diepte van de gaten wordt nu correct verwerkt wanneer het gat is geprogrammeerd met handmatige diepte in combinatie met automatische X-positie berekening.
 • Bewerkingscentrum algemeen: Handmatige klempositie wijzigen werkt weer wanneer de klemregel de eerste regel in de lijst is- bijvoorbeeld bij de optie 'toon alleen nieuwe regels' met maar 1 nieuwe regel in de lijst.
 • Sponningdimensies scherm: sorteren van de lijst werkt nu alleen nog via een dubbelklik op de kolomkop.

Versie 4.0.2470 (2 april 2024)

 • Productielijst bewerkingscentrum: Er wordt nu een waarschuwing getoond wanneer tijdens het verwerken van de verbindingen geen programma of onbekende sponningen worden gevonden.
 • Algemeen: Aan het scherm nieuwe kruisboring kunnen nu ook de nulpuntverschuivingen worden ingevuld wanneer de houtmaten verschillen.
 • Algemeen: Wanneer bij een nieuw gevonden kruisboring in het scherm [Nieuwe kruisboring] een of beide boorpatronen zijn ingevuld wordt de nieuwe regel opgeslagen als niet-nieuw (vinkje is uit).
 • Conturex WMC: wanneer optie is aangevinkt worden LP radiussen uitgestuurd als RADIUS i.p.v. LRADIUS.
 • Rond kozijn segmentberekening stopt wanneer onderdeel te kort is voor productie, of wanneer de klemmen elkaar overlappen.
 • Rapportviewer productielijst: Instelbare opslaglokatie voor PDF export is beschikbaar.

Versie 4.0.2469 (21 maart 2024)

 • Biesse Winline: De positieberekening van de tweede klemming van onderdelen met een grote houtmaat en kleine klemuitsteekmaat is aangepast om te voorkomen dat het onderdeel de klemcilinder raakt.
 • Tigerstop uitvoer gecombineerd met het WindowMaster bewerkingscentrum is uitgebreid.
 • Rapportviewer bleef leeg wanneer in de configuratieregel een puntkomma miste.
 • Sommige kruisboorregels werden meer dan 1 keer in de lijst opgeslagen.

Versie 4.0.2468 (20 maart 2024)

 • Algemeen: Bij het opzoeken van kruisboorregels worden van het doorlopende profiel (met de zijboringen) de sponningen nu consistent gevonden als linkersponning en rechtersponning. In sommige gevallen werd dit als aansluitend / achterliggend gevonden met als resultaat dubbele regels. De tekst in de kolomkoppen is hiervoor ook aangepast.
 • Bij boorbeelden afkomstig van kruisboringen met ongelijke houtmaten werden niet altijd de nulpuntverschuivingen goed verwerkt in de productielijst.

Versie 4.0.2467 (13 maart 2024)

 • Windowmaster: verlengen korte delen (mits aangezet via optie) gebeurt nu aan de startzijde. Dit alleen wanneer de startzijde is doorlopend en eind is niet doorlopend. Bijv. vlagkozijn rechts.
 • Plugtec: zijbewerkingen aan de bovendorpels werden soms via de plugtec regel van de onderdorpel gevonden.
 • Algemeen: Het tekenen van de hoeken uit de WKV figuren van MatrixKozijn Hout 4.0 SP15 en hoger is aangepast.
 • WindowMaster: de uitvoer naar een Tigerstop afkortzaag is nu beschikbaar.

Versie 4.0.2466 (8 maart 2024)

 • Plugtec: Bij onderdelen waarvan in de PlugTec regel geen gekoppelde macro's hadden werden de contramalprogramma's van het voorgaande onderdeel opgeslagen.
 • Plugtec: Bij ramen met afwijkende verbindingen werden niet de juiste contrasponningen gevonden.

Versie 4.0.2465 (4 maart 2024)

 • Algemeen: De knop 'Alles opschonen' ruimt nu ook de tabel met lijmlijnen op. Let op: dit gebeurde ook al wanneer de productielijst wordt ververst.

Versie 4.0.2464 (1 maart 2024)

 • Algemeen bewerkingcentrum: Gatposities van nulpuntverschoven boorbeelden werden op hele millimeters afgerond.
 • Algemeen: Onderdelen zonder nettocode of verbinding combi codes (DTS) worden weer correct geïmporteerd.
 • Conturex bewerkingcentrum: Kraalmacro's werden bij bepaalde profielorientaties aan de tegenoverliggende zijde berekend.

Versie 4.0.2463 (22 februari 2024)

 • Algemeen bewerkingscentrum: Scherm Inkroosregels- Kraal hoekverbindingen: berekening zijde voor het aansluitende deel van kraalbewerkingen (verbinding zit links) gaf sinds versie 2461 af en toe de verkeerde zijde, met als resultaat dubbele regels in de tabel.
 • Algemeen: Matrixkozijn 40 import: de velden met een "code" zijn verlengd naar 100 karakters, de velden met een omschrijving zijn verlengd naar 255 karakters.

Versie 4.0.2462 (7 februari 2024)

 • WM10: In de klemberekening werd niet altijd direct met de nieuwe klemmaat gerekend wanneer aan de 2e zijde een wisselsponning met LP macro's zit.

Versie 4.0.2461 (5 februari 2024)

 • Weinig Conturex II en nieuwer: Boordiepte controle: Wanneer in de instellingen de optie Uitvoer Nexus III is uitgevinkt en de optie Activeer grafische tools is aangevinkt werd de lengte van de boor niet goed opgehaald, resulterend in een boordiepte van 0.
 • WM10: Klemuitsteek voor macro's op het zijvlak met een profielkop (type profilering of invalwerk) wordt nu aan de juiste zijde meegenomen in de klemberekeningen.
 • WM10 Klemmenscherm: de in de DXF layer ingestelde kleur wordt nu weergegeven.
 • Kraalbewerkingen hoek i.c.m. wisselsponningen op het aansluitende deel werden niet altijd de eerste keer gevonden.

Versie 4.0.2460 (30 januari 2024)

 • Er trad een foutmelding op bij het opslaan van een nieuwe boorregel waar nog geen boorpatroon aan was toegekend.

Versie 4.0.2459 (22 januari 2024)

 • Inkroosregels-ontluchtingen tekent nu ook gereedschap uit macro's van het type Cirkel
 • Ronde kozijnen worden na import verwerkt als profielpositie Bovendorpel. Deze onderdelen hebben standaard geen profielpositie vanuit MatrixKozijn Hout. De profielpositie wordt gebruikt voor het bepalen van de profielorientatie in de productielijst.
 • In de algemene instellingen is een extra optie geprogrammeerd waarmee het automatisch starten van het wisselsponningregel scherm uitgezet kan worden (default is aan)
 • De beeindigingen van de bovenste dorpel van een dubbele bovendorpel combi worden nu met de juiste sponning verwerkt.
 • WM10 DXF klemberekening bij een nieuw freesprogramma gaf een foutmelding
 • Nieuw boorpatroon aanmaken gaf een foutmelding

Versie 4.0.2458 (16 januari 2024)

 • Productielijst rapporten: per rapport kan een aparte printer dan de Windows standaard printer worden ingesteld. Neem contact op met de supportdesk indien u deze functie nodig heeft.
 • H en M afkortzaag gekoppeld met Conturex: toogsegmenten worden nu meegenomen in de CSV.
 • H en M afkortzaag gekoppeld met Conturex: de selectie profielen in de productielijst voor uitvoer wordt nu ook doorgegeven aan de zaaguitvoer.
 • Nieuwe boorregels: correctie voor verschillende houthoogten (67/90) toegepast.

Versie 4.0.2457 (14 december 2023)

 • Bewerkingcentrum Windowmaster en Sawmaster: Labeltekst [SCHAAFHOOGTE] is nu beschikbaar.
 • Plugtec: plugtec regels scherm tekent nu de pennen berekend op de sponningen in de regel (of de voorkeursponning in de sponninggroep) in plaats van de sponningen bij het penfiguur.
 • Gluemaster: De diepte van de gaten is nu maximaal de lengte van de tool.
 • Berekening ontluchtingsbewerkingen tijdens ophalen productielijst: wanneer uit de diepte formule een resultaat wordt berekend die groter is dan de lengte van het gekoppelde gereedschap wordt en een waarschuwing getoond. De bewerking wordt daarnaast niet opgeslagen om mogelijke machineschade te voorkomen. 

Versie 4.0.2456 (16 november 2023)

 • Algemeen: Koppeling MatrixKozijn WKV beheer. MatrixCNC is nu compatible met WKV van MatrixKozijn Hout versie 4.0 SP13 en nieuwer.
 • Scherm Plugtec regels: de pennen worden nu op de juiste diepte getekend.
 • De H&M afkortzaag uitvoer is nu beschikbaar voor de Biesse Winline/Uniline.
 • Algemeen optie Merknummer als merknaam: Er is een keuze beschikbaar waarmee het type nummer kan worden gekozen.
 • BMH Sawmaster i.c.m. Windowmaster bewerkingcentrum: er zijn extra opties beschikbaar voor de CLC uitvoer naar de kortzaag.

Versie 4.0.2455 (3 november 2023)

 • Saomad WPG: Toogsegmenten contrauitsteek instelling CM veiligheidsafstand is nu aangesloten.
 • WindowMaster 10: De klem-tool collision berekening is aangepast voor invalwerkmacro's zodat deze ook de goede resultaten geeft bij 90 graden geroteerd gereedschap.
 • Algemeen bewerkingscentrum: Direct na het importeren van een project wordt het verwerken van wisselsponningen gestart. Wanneer er nieuwe wisselingen worden gevonden zal automatisch het scherm [Wisselsponning Regels] worden getoond met de nieuwe regels bovenaan de lijst. Na invullen van de voorkeur contramallen en voorkeursponningen kan de productielijst dan direct de juiste boor- en freesbewerkingen vinden en toepassen.
 • Algemeen bewerkingscentrum: Het berekenen van boorpatronen bij kruisboringen is opnieuw geprogrammeerd. Bij de achterliggende sponning wordt nu de ingevulde voorkeurcontramal gebruikt in plaats van de ingestelde voorkeursponning voor de gehele wisseling.
 • Algemeen bewerkingscentrum: Kopse bewerkingen werden 2x opgeslagen in de productielijst.
 • Algemeen bewerkingscentrum: In plaats van achteraf worden nieuwe boorregels nu tijdens het verwerken van de productielijst verwerkt. Wanneer bij een verbinding geen boorregel kan worden gevonden zal het programma nu een scherm tonen waarin een boorpatroon direct kan worden toegekend aan een nieuwe boorregel. Dit kan ook geannuleerd worden waardoor er geen nieuwe regel wordt opgeslagen in de machine database.

Versie 4.0.2454 (18 september 2023)

 • Productielijst Winline/Uniline/Dutchline: melding klemming voor wisselen zijden door kleminstellingen is aangepast. Het is nu geen foutmelding meer maar een informatie melding.

Versie 4.0.2454 (18 september 2023)

 • Conturex-1 uitvoer: Voor de CTX-1 uitvoer is een instelbare sortering toegevoegd. Deze is op te roepen via het instellingenscherm - Conturex

Versie 4.0.2453 (13 september 2023)

 • H&M afkortzaag: De toogsegmenten in de H&M afkortzaag uitvoer hebben nu de goede lengte.
 • Conturex I productielijst: optie 'Invalwerk nulpunt is start ipv midden' wordt nu ook meegenomen in het tekenen van het onderdeel in de productielijst.
 • SaoMad Woodpecker Just/WPG: De langs klemmaat op de eerste tafel bij boogsegmenten -waarvan de holle zijde als eerst wordt gefreesd- is nu altijd meer dan 2 mm vanaf de diepste insturing van de profielkop *op het ruwhout*. In de vorige situatie kon de afstand terug lopen tot net onder de 2mm waardoor de machine het onderdeel zou afkeuren.

Versie 4.0.2452 (5 september 2023)

 • Omga glaslattenzaag: bundelen van glaslatten is verbeterd.
 • Saomad Just: toogsegmenten met orientatie binnenzijde boven zijn gecorrigeerd.

Versie 4.0.2451 (21 juli 2023)

 • Omga glaslattenzaag: bundelen van glaslatten is verbeterd.

Versie 4.0.2450 (17 juli 2023)

 • Windomaster 10 klemming: Uitsteekmaat berekening van de op het onderdeel aanwezige macro's is verbeterd.

Versie 4.0.2449 (13 juli 2023)

 • Windowmaster met de optie 'WM10 klemming gebruiken' actief: Bij profielkoppen ingestuurd op 90 graden (bijvoorbeeld bij de glaslatzaag) werd de klemberekening te groot berekend.
 • Windowmaster met de optie 'WM10 klemming gebruiken' actief: aan het scherm CM/LP/Beeindigingen is een knop toegevoegd waarmee in 1x de klemming van alle langsprofileringen opnieuw kunnen worden berekend.

Versie 4.0.2448 (7 juli 2023)

 • Biesse UniLine-Winline: De langsprofilering van toogsegmenten worden nu 1x voorgefreesd wanneer de voorfreesdiepte kleiner is dan de ingestelde stapdiepte bij het voorfreesprogramma.

Versie 4.0.2447 (27 juni 2023)

 • Berekening van kraalbewerkingen: Als de velden GLS of GLE leeg zijn wordt de berekening niet meer onderbroken door een 'null' foutmelding.

Versie 4.0.2446 (26 juni 2023)

 • Conturex I XL versie (zonder uitvoer gereedschap per stap): Inkroosmacro's waarbij geen 2e tool is ingevuld valt nu terug op de 1e tool.

Versie 4.0.2445 (21 juni 2023)

 • Weinig Conturex standaard XL versie: Macro's met inkroosgereedschap op zijde 2 heeft nu de goede BearbCode in de uitvoer.

Versie 4.0.2444 (19 juni 2023)

 • Conturex ronde contramal: In de oriëntatie BUITENBOVEN_RECHTSKLEMMEN was het onderdeel niet goed uitgelijnd op 0,0 Het was uitgelijnd op 0,-67. Daardoor verkeerde Y-waarden in het [EP] blok.
 • Bij het opzoeken van de aansluitende voorkeursponning bij een plugtec verbinding werd een ongeldige nieuwe wisselsponningregel aan de lijst toegevoegd met breedte 0.
 • Omga glaslattenzaag: Sorteringen werken niet goed bij sommige keuzevelden (Breedte, Hoogte, Hoek 1 en Hoek 2).
 • Omga glaslattenzaag: Bundelen en sorteren op ruwcode is toegevoegd.

Versie 4.0.2443 (9 juni 2023)

 • Algemeen kraalberekening: Voor het bepalen bij een zijverbinding of een aansluitende sponning een kraalsponning is werd in sommige gevallen alleen de linkerzijde gebruikt, met als gevolg dat daar geen kraalbewerkingen werden gevonden.
 • Dimter Opticut combinatie CTX: Barcode werd niet goed meegenomen in de dimter imp bestanden.

Versie 4.0.2442 (5 juni 2023)

 • De door MxK meegestuurde artikeltabel in het CNC bestand wordt nu ook gebruikt voor het opzoeken van artikelomschrijvingen (H&S en hout).
 • Conturex-II XL: dubbele gereedschap code voor portaal 1 en 2 is nu beschikbaar.
 • Uitvoer Omga TRF 527 NC glaslattenzaag is nu beschikbaar.
 • Scherm LP programma: De breedte van de getekende doorsnede is nu variabel, afhankelijk van de voorbeeld breedte in de MatrixKozijn WKV database. (met een minimum van 67mm)
 • Import WKV: sponningcodes met een apostrof worden nu goed verwerkt in het sponningdimensies scherm.

Versie 4.0.2441 (23 mei 2023)

 • Algemeen: Import project werd meerdere keren achter elkaar gestart wanneer de optie wisselsponning versie 2 was uitgevinkt. Geldt alleen voor oude machines (CTX1 kleine knoppenbalk)

Versie 4.0.2440 (22 mei 2023)

 • Bewerkingscentrum algemeen: kraal hoekverbindingen variabele AH heeft nu weer de juiste waarde wanneer er stapeldorpels zijn toegepast.
 • Koppeling MxProject PT: beveiligings optie, gebruikersnaam en wachtwoord worden nu indien bekend vooraf ingevuld in het scherm Koppeling PT MatrixProject.
 • Biesse Winline/Uniline: Kops macro toegekend via het scherm wisselsponningen is nu beschikbaar voor afgeronde contramallen.

Versie 4.0.2439 (11 mei 2023)

 • Conturex XL: dubbel gereedschap is nu selecteerbaar in de inkroosmacros.
 • DDX: functionaliteit ongelijke houtzwaarten bij contramalverbindingen is verwijderd.

Versie 4.0.2438 (3 mei 2023)

 • Afkorten Windowmaster / Weinig Opticut: Toogsegmenten werden dubbel uitgevoerd in de Dimter IMP bestanden.
 • Bewerkingscentrum algemeen toogberekening: bij een toog uit 1 deel werd de berekende lengte niet altijd correct opgeslagen in de productielijst.
 • DDX WDL: Extra functionaliteit toegevoegd voor DDX ter herkenning van contramallen met een afwijkende houtzwaarte die aansluiten op een sponningwisseling.
 • De nieuwe contramal en boorzijdeberekening wordt alleen gebruikt voor MatrixKozijn versie 4.0 SP12 en nieuwer. Oudere versies bevatten een fout waardoor de nieuwe zijdeberekening niet goed werkt bij meervoudige profielen
 • RotaFlex: De RotaFlex machine database is compatible gemaakt met MatrixKozijn versie 4.0

Versie 4.0.2437 (20 april 2023)

 • Windowmaster trackermodule: Brand.Nr is vervangen door Brand.Id
 • Windowmaster trackermodule: Extra veld ExternalID is toegevoegd aan de tracker.
 • Winline kleminstellingen via het instellingen scherm is nu ook te opnenen zonder wachtwoord. In dit geval kunnen de gegevens niet worden gewijzigd.
 • Bewerkingcentrum algemeen: Beëindiging programma van een doorlopende stijl op een toog (raam) wordt weer met de juiste sponning berekend.

Versie 4.0.2436 (17 april 2023)

 • Bewerkingscentrum algemeen: Bij de kraalberekening hoek wordt weer de juiste sponning gevonden bij de eindverbinding van doorlopende stijlen.
 • Scherm klemming: foutmelding bij aan- of uitvinken 'zijde wisselen' is opgelost.
 • Winline/Uniline: De instellingen voor de klemmen zijn nu beveiligd met een wachtwoord waardoor alleen Matrix personeel deze kunnen aanpassen.

Versie 4.0.2435 (14 april 2023)

 • Bewerkingcentrum algemeen: Gesplitste lange onderdelen d.m.v. nulprofielen: Vingerlas contraprogramma's worden weer correct gevonden.
 • Contramalregels extra informatie toegevoegd in foutmelding.

Versie 4.0.2434 (5 april 2023)

 • Saomad Plugtec macro kops (26): De maat Y1 had een verrekening met de profiellengte. Dit is sinds de nieuwe plugtec berekeningen niet meer nodig.

Versie 4.0.2433 (5 april 2023)

 • S&S automatische opsluitbank: Velden FrameID, Sticker1 en Sticker2 zijn nu in te stellen via het instellingenscherm->S&S
 • S&S automatische opsluitbank: Hoogte2 en Hoogte3 zijn verwijderd.
 • Conturex klemming repos-easy: Tekenen van de klemming in het klemmenscherm aangepast.
 • Uniline/Winline: Volgorde in de uitvoer is gewijzigd n.a.v. optimalisatiewens. Boorbewerkingen voor/na contramallen en voor/na profileren staan nu achter elkaar, inkrozen/invalwerk staan daar weer voor en na.
 • Algemeen bewerkingscentrum: Segmentberekening die uitkomt op nul segmententoont nu duidelijker in de productielijst dat dit de reden is van het mislukken van het berekenen van de segment(en).
 • Boorbeeld kruisverbinding: het boorpatroon kops wordt nu vanaf de juiste zijde (li/on of re/bo) opgehaald.

Versie 4.0.2432 (29 maart 2023)

 • Scherm Contramalregels: Bij machinetype Conturex werkt het toekennen van programma's weer correct wanneer de omschrijving van het gekozen programma niet is ingevuld.
 • Aan het menu Help is een snelkoppeling toegevoegd naar de ISL Online webpagina ten behoeve van support / hulp op afstand.
  Menu Hulp -> ISL

Versie 4.0.2431 (27 maart 2023)

 • Weinig Conturex-II: sponningklemmen via het klemsysteem Repos Easy / 2D Motion / 3D Motion is beschikbaar.
 • UniLine-Winline: Sorteren van invalwerk inkroosfiguren kan nu mede worden ingesteld in het wisselsponningen scherm.
 • Conturex - Dimter afkortmachine: De karinformatie is nu beschikbaar in het afkortbestand.

Versie 4.0.2430 (14 maart 2023)

 • S&S Super automatische opsluitbank is beschikbaar.
 • UniLine-Winline: Uitvoer invalwerk: groepen Voor en Na contramallen is nu beschikbaar.

Versie 4.0.2429 (20 februari 2023)

 • Algemeen bewerkingcentrum: Contramal/beeindigingen werden gewisseld bij het opzoeken van de verbinding.

Versie 4.0.2428 (17 februari 2023)

 • Algemeen: bewerkingscentrum: Bij het verwerken van kraalsponningen gecombineerd met een wisselsponning wordt op de plek van de verbinding de actuele sponning gebruikt voor het bepalen van de kraalregels in plaats van de ingestelde wissel-voorkeursponning.
 • Bewerkingscentrum: Houtbreedte in CM/LP programmascherm kan nu in decimalen worden ingevuld. Het gaat om de koppeling sponning+maat rechtsonderin het scherm.
 • Algemeen bewerkingscentrum: Het bepalen van de zijden van de sponningen is herbouwd. De geometrie wordt nu gebruikt om dit te berekenen i.p.v. de oude 'hoeken <>45 graden' methode. Dit heeft effect op het bepalen van de contra/beeindigingsprogramma's voor schuine kozijnen/ramen/deuren
 • Bewerkingscentrum: Ontluchtingen weergave neemt nu de ingestelde sponningorientatie uit het sponningdimensies scherm over.
 • Biesse Winline duo: Bewerkingsvolgorde macro's voor duobelading met wisselsponningen is gecorrigeerd.
 • Combinatie CTX1 (originele versie- kleine knoppenbalk): De ruw houtmaat is beschikbaar in de stickerindeling voor het type uitvoer 'gesplitst op houtmaat'

Versie 4.0.2427 (2 februari 2023)

 • Het tekenen van gereedschap in de inkroosmacro's van type invalwerk geeft geen foutmelding meer.
 • Het tekenen van gereedschap in de inkroosmacro's op bewerkingsvlak binnen wordt nu 90 graden geroteerd getekend
 • Algemeen bewerkingscentrum: Sponningdimensies knop 'uit matrixkozijn' werkt nu weer correct voor WKV databases ouder dan versie 4.0SP8

Versie 4.0.2426 (30 januari 2023)

 • Algemeen bewerkingcentrum: Berekening ontluchtingen/ontwateringen is herzien.
  Een kozijn/raam/deur onderdeel wordt eerst verdeelt in secties a.d.h.v. de aanwezige vakken.

  De verdeling in secties wordt bepaald door de aanwezigheid van sponningen met de optie 'ontluchting' aangevinkt in het sponningdimensies scherm als volgt:

  • Ontluchting aanwezig alleen aan de linkerzijde: alleen vakken aan de linker (of onder)zijde worden gebruikt voor de verdeling in secties
  • Ontluchting aanwezig alleen aan de rechterzijde: alleen vakken aan de rechter (of boven)zijde worden gebruikt voor de verdeling in secties
  • Ontluchting aanwezig aan beide zijden: vakken aan beide zijden worden gebruikt voor de verdeling in secties

  Per sectie wordt daarna de originele verdeling van de macro's toegepast.

Versie 4.0.2425 (23 januari 2023)

 • Conturex-1 oude versie (kleine knoppenbalk): bij de uitvoer Dimter Opticut kan nu ook de nettokopmaat en ruwkopmaat worden ingesteld bij de stickerindeling.Het vrije invoerveld is niet bruikbaar bij de oude CTX1 aansturing, hiervoor dient de klant over te gaan naar de nieuwe CTX-1 aansturing met de grote knoppenbalk
 • Sponning dimensies scherm: bij de synchronisatie van sponningen met MatrixKozijn Hout WKV waarbij de WKV database grote aantallen sponning bevat (> 2500) trad een geheugenfout op.
 • Biesse Winline: De doorloopmaat van het gereedschap tot buiten het hout bij een schuine CM werd berekend tot rand onderdeel, dit is nu verlengt tot de maat waarbij de kop compleet buiten het hout is doorgelopen. Dit resulteert in een grotere maat voor de contrauitsteek.

Versie 4.0.2424 (16 januari 2023)

 • Windomaster WM10: klemmenscherm tekent nu de hoeken en ingestelde boven/onder klem DXF.
 • Windomaster WM10: Ronde CM of PRF- de hoek van het gereedschap wordt nu in kolom 'H' uitgestuurd.
 • Saomad: Kops boren onder een hoek met macro 25- berekening methode voor X1 en Y1 is aangepast na een nieuwe specificatie vanuit SaoMad.
 • Matrixkozijn Hout 4.0 import: diverse velden in de H&S artikellijst hebben nu meer opslagruimte zodat deze overeenkomen met de CNC uitvoer van MatrixKozijn.

Versie 4.0.2423 (10 januari 2023)

 • Windomaster 10: Invalwerk hoeken icm windowmaster 10 klemming is nu aangesloten.
  Let op: een positieve hoek is in CNC is met de klok mee, in de WM-10 uitvoer is dit een negatieve hoek.
  Dit geld alleen voor Windomaster aansturingen met de optie WM10 Klemming gebruiken via hoeken / omtrek tool grenslijnen!
 • Windomaster 10: Berekening klemmaat waarbij het gereedschap alleen in het hout snijdt wordt nu ook meegenomen.

Versie 4.0.2422 (14 december 2022)

 • MatrixKozijn import: de artikelcode mag nu uit meer dan 25 karakters bestaan.
 • Windomaster 10: Berekening klemuitsteek via polygon collisions is nu beschikbaar.
 • Inkroosmacros: Het gereedschap wordt nu onder de ingestelde hoek getekend.
 • Inkroosmacros: Het tekenen van de sponningen in het voorbeeld volgen nu de in de sponningregels ingestelde orientatie.

Versie 4.0.2421 (5 december 2022)

 • Uitvoer MES: Het merk ID wordt nu naar MES gestuurd i.p.v. het merknummer.

Versie 4.0.2420 (1 december 2022)

 • Biesse Winline: Bij de CIX tooguitvoer voor segmenten is nu de optie 'unique=1' aanwezig. Hierdoor kan de loader de onderdelen goed laden.
 • Afkortzaag Opticut vanuit de productielijst: de waarde voor 'barcode' wordt nu overgenomen vanuit de Windomaster barcode nummering.

Versie 4.0.2419 (29 november 2022)

 • Biesse Winline: tooguitvoer is beschikbaar.
 • Biesse WinLine: Uitvoer ronde contramallen voor stijlen die aansluiten op een boog is beschikbaar.
  Dit op voorwaarde dat de laatste macro PROFIEL2 in Biessworks of bSolid is geïnstalleerd.

Versie 4.0.2418 (22 november 2022)

 • Biesse Winline: tooguitvoer is beschikbaar voor de orientatie binnenkant kozijn boven.

Versie 4.0.2417 (9 november 2022)

 • Uitvoer vanuit WindowMaster: de nettohoogte van het toogsegment wordt nu als hoogte uitgestuurd i.p.v. de nettohoogte van het profiel na bewerking op de WM.
 • MatrixKozijn Hout 4.0 CNC calculatie: het merknummer nieuwe stijl en merk ExternalID zijn toegevoegd aan de CNC import en beschikbaar in de merkmarkering voor de WM 100 aansturing.

Versie 4.0.2416 (31 oktober 2022)

 • UniPin lijmmachine: De SVG bestanden voor de verbindingen van gestapelde deurdorpels worden nu goed aangemaakt.
 • Saomad: De aantallen van toogsegmenten in het uitvoerveld <SET> van een batchuitvoer werden met het merkaantal uitgestuurd. Voor batchuitvoer zijn de onderdelen al uitgesplitst en is de SET waarde altijd '1'.
 • Saomad: positie berekening macro 25 is verbeterd voor oriëntatie onder-eerst binnenkant kozijn boven.

Versie 4.0.2415 (24 oktober 2022)

 • Algemeen: De versie historie is nu ook online in te zien vanaf een eerdere versie via Help->versie historie. Bovenaan de versielijst is een knop toegevoegd die de online versie geschiedenis toont.
 • SaoMad: Boringen kopszijde toogsegmenten met macro 25: de oorsprong van X1 en Y1 ligt nu altijd aan zijde 2 van het onderdeel.

Versie 4.0.2414 (21 oktober 2022)

 • Bewerkingcentrum algemeen: Positie zijboringen vanuit een toogsegment nauwkeurigheid is verbeterd door de afrondingen te verkleinen.
 • SaoMad: X-positie zijboringen correctie ruwhoogte/nettohoogte is aangepast.

Versie 4.0.2413 (18 oktober 2022)

 • Bewerkingcentrum algemeen: Toog boorregels werden soms meerdere keren als nieuwe regel gevonden.

Versie 4.0.2412 (17 oktober 2022)

 • Windowmaster linkse uitvoering: Situatie rechterstijl - oriëntatie buiten boven, rechtersponning eerst. De ronde contramallen hebben nu de juiste richting voor het indraaien van het gereedschap.
 • Foutmelding statusbalk is opgelost.
 • Windomaster: optie uitvoer schuin boren voor machines met de nieuwe software (niet colombo) werkt nu ook voor boringen op de kopse zijde.

Versie 4.0.2411 (14 oktober 2022)

 • Saomad: de lengte van de toog van een stolpraam of stolpdeur is aangepast. Voor het actieve en passieve raam/deur werd dezelfde toogregel gebruikt waardoor de ingestelde lengte niet overeenkwam. Let op: Voor deze oplossing zijn de toogregels aangepast, De bestaande toogregels voor de bogen zullen hierdoor niet meer worden gevonden. De oude regels worden gemarkeerd met de tekst "Verouderde regel, kan verwijderd worden" in het opmerkingenveld. De regels voor de ronde togen (cirkels) zijn ongewijzigd.
 • Bewerkingcentrum algemeen: De positie van zijboringen van aansluitende samengestelde profielen die uit elkaar zijn geschoven (ipv een standaard overlap) is nu correct.
 • Opticut zaaguitvoer: Toogdelen worden nu ook meegenomen in de zaagbestanden.

Versie 4.0.2410 (5 oktober 2022)

 • SaoMad: Macro rechthoek boven/onder op wagen 1 en wagen 2 worden nu apart ingedraaid om uitsplinteren te voorkomen
 • SaoMad: Positieberekening schuine boringen is aangepast na geconstateerde afwijking.
 • UniLine: Onderdelen in enkele belading hebben nu weer een overmaat hoogte en lengte.

Versie 4.0.2405 (3 oktober 2022)

 • Biesse Winline: Plugtec verbindingen zijn nu ook beschikbaar in duo belading
 • Saomad: Optie toegevoegs voor het bepalen van de waarde van de variabele "SET" in het orderbestand.
 • Saomad: Het verwerken van ronde contramallen via macro 16 is toegevoegd. Wanneer deze macro niet beschikbaar is kan via een optie in de instellingen de boor worden uitgevoerd als schuine verbinding.
 • Saomad: (Voor)frezen van schuine contramallen is verbeterd.
 • Algemeen: Bij het verwijderen van een inkroosfiguur uit de treeview worden nu ook de gekoppelde regels in de tabel inkroosmacros goed verwijderd.
 • Algemeen: Niet goed verwijderde regels in de tabel inkroosmacros worden tijdens de database update naar database versie 148 alsnog verwijderd.

Versie 4.0.2404 (13 september 2022)

 • UniPin lijmmachine: Er is een instelling voor een minimum lijnlengte toegevoegd. Lijnen korter dan deze lengte worden uit het patroon gefilterd. Daarna zal het programma het te lijmen figuur zo aaneengesloten mogelijk proberen te maken.
 • UniPin lijmmachine: Er is een verbeterde optie toegevoegd om te plaatse van de boorgaten de lijmpatronen te onderbreken.
 • Windomaster: In de productielijst worden nu altijd het boven- en ondervlak getekend.
 • Windomaster: Voorbeeldfiguur productielijst --> bewerkingen op het boven- of ondervlak volgen nu de ingestelde profielorientatie.

Versie 4.0.2403 (1 september 2022)

 • Bewerkingscentrum algemeen: De x-positie berekening van boorgaten op een verschoven boorbeeld (bijvoorbeeld 114 kops en 67 langs) werd op een incorrecte Y-positie bepaald. Daaruit volgde een incorrecte X-positie van het gat.
 • De uitvoer van pluctec pennen macro's op zijde 6 en 7 is aangesloten voor machines met een enkele belading
 • WindowMaster: Er is een instelling toegevoegd om te bepalen hoe schuine boringen moeten worden uitgevoerd.

Versie 4.0.2402 (4 juli 2022)

 • [229208] Windowmaster 30 linkse uitvoering: Het frezen van ronde contramallen op stijlen die aansluiten op een toog is aangepast.

Versie 4.0.2401 (8 juni 2022)

 • [225035] Saomad Woodpecker: Voorfrezen schuine verbindingen met macro 10 is verbeterd.

Versie 4.0.2400 (8 juni 2022)

 • Stickertekst algemeen bewerkingcentrum: Merk type en lokatie waren verwisseld.
 • Saomad - H&M stickertekst: Schaafhoogte heeft nu de juiste waarde
 • Saomad - H&M stickertekst: Afkortlengte heeft nu de juiste waarde
 • Saomad - H&M: Alle onderdelen bundelen in 1 bestand is gekoppeld aan de Saomad productielijst.

Versie 4.0.2399 (20 mei 2022)

 • Algemeen bewerkingcentrum: Merk- en standaard markeringen zijn nu algemeen beschikbaar via het veld [MARKERINGEN,99]. Activeren via de algemene instellingen.
  Instelling Merkmarkeringen
 • Bewerkingcentrum printerlabels: de volgende velden zijn toegevoegd:
  • Merkaantal
  • Merk volgnummer
  • Merk breedte (buitenwerks)
  • Merk hoogte (buitenwerks)
 • Conturex-II: Op verzoek kunnen de velden TEXT1 tm. TEXT3 worden vrijgegeven voor algemeen gebruik.

Versie 4.0.2398 (16 mei 2022)

 • Saomad Just: X-Y positie van kopsboringen is gecorrigeerd.
 • Windomaster rechtse uitvoering: Boorhoek op stijlen van een getoogde stolpstel is gecorrigeerd.
 • Algemeen plugtec: Inschuifmaten worden nu correct toegepast.
 • Algemeen productielijst: de doorsnede van een aansluitend onderdeel wordt nu ook getekend voor plugtecverbindingen.

Versie 4.0.2395 (5 mei 2022)

 • Saomad: Ronde toogsegmenten worden nu met de juiste orientatie verwerkt.

Versie 4.0.2394 (2 mei 2022)

 • Saomad woodpecker: De berekening van macro 25 is aangepast. De positie en boorhoeken van de eindsegmenten van getoogde ramen en deuren zijn hierdoor gecorrigeerd.
 • Weinig Unipin: Lijmlijnen kunnen nu (optioneel) worden onderbroken t.p.v. een deuvelgat. Instelbaar via het instellingenscherm UniPin.
 • Weinig Conturex/UniPin: Unipin gecombineerd met een CTX: De uitvoermap wordt nu correct gesplitst (svg bestanden staan nu in de map van de UniPin ipv de Ctx).
 • Weinig UniPin: Er wordt nu ook een extra lijn gegenereerd plek waar een diep vlak een ondiep vlak volgt (met daartussen een verticaal vlak).
 • Windowmaster: De berekeningen van de ronde contramallen (de stijlen die aansluiten op een toog) zijn verbeterd. In overleg met Bos Machines is de uitsteekmaat berekening verder geoptimaliseerd.
 • Weinig UniPin: Unipin lijmbeelden worden nu ook getekend in de productielijst.
  Voorbeeld lijmlijnen PL

Versie 4.0.2393 (13 april 2022)

 • Salvador Superangle/Saomad: SetNr en SetVolgNr is nu beschikbaar in de printer label instellingen.

Versie 4.0.2392 (8 april 2022)

 • Bewerkingscentrum algemeen: In sommige gevallen werden er boorpatronen toegekend aan onderdelen met een plugtec verbinding.
 • WM linkse uitvoering: onderdelen met een ronde CM op X2 en orientatie buitenkant kozijn boven hadden de boogcoördinaten gespiegeld.

Versie 4.0.2391 (6 april 2022)

 • WindowMaster: Zaagbewerkingen van het type invalwerk op het bewerkingsvlak [onder] worden nu correct getekend in de productielijst.
 • Saomad: Bij kops boren met Z niet auto en X wel auto in het boorbeeld werd de toesteek onnodig berekend.
 • Salvador Superangle: Ondersteuning voor barcodes van een Saomad WPG op de printerlabels van de zaag is toegevoegd.

Versie 4.0.2390 (15 maart 2022)

 • Windomaster: De berekening van de contramaluitsteekmaat bij stijlen die aansluiten op een toog is nu correct.
 • GlueMaster: Er is een optie toegevoegd aan de GlueMaster instellingen waarmee kan worden bepaald of de de diepte en diameter van de deuvelboringen moet worden meegenomen in het bepalen van de profielnaam. Dit is op verzoek van Bos Machines, bij voorkeur deze optie uitschakelen.
 • Windowmaster: De boorhoeken van schuine deuvelverbindingen zijn gecorrigeerd voor een windowmaster in linkse uitvoering.
 • Windomaster: Er is een optie toegevoegd aan de WindowMaster instellingen waarmee kan worden bepaald of ronde contramal (voor)frezingen moeten worden ingedraaid met 0.5mm. Voor machines met de nieuwe WM software is dit niet meer nodig.

Versie 4.0.2389 (14 maart 2022)

 • Windomaster Plugtec: De bewerkingen van de plugtec pennen worden nu aan de juiste zijden uitgevoerd.

Versie 4.0.2388 (7 maart 2022)

 • GlueMaster: Het aantal gaten en de positie ervan in de order en de profiel XML is nu altijd gelijk.
 • GlueMaster: Onderdelen waar geen enkele lijmbewerking op aanwezig is worden nu uit de order gefilterd.

Versie 4.0.2387 (23 februari 2022)

 • Kosmosoft: de bewerkingen op verlengde onderdelen worden nu op de netto verlengmaat gepositioneerd.

Versie 4.0.2386 (22 februari 2022)

 • WindowMaster: langsprofileren bewerkingsvlak onder en boven kan nu ook worden gebruikt bij toogsegmenten.
 • Kosmosoft Archimede: Schuine bovendorpels hebben nu de juiste netto maat.
 • Kosmosoft: erkerkozijnen ANGLEA aangepast.
 • Kosmosoft: diverse kleine wijzigingen.
 • Weinig Conturex-I aansturing is gewijzigd van aparte orderbestanden per kopmaat/houtsoort naar alles in 1 order.

Versie 4.0.2385 (17 februari 2022)

 • Barcode H&M vanuit Windowmaster bewerkingscentrum wordt nu correct verwerkt.
 • Saomad Toogexport raamdelen: freesdiepte op de elementzijde (Y1 en D3) zijn gecorrigeerd.
 • Kosmosoft Archimede: Toesteek bij schuine verbinding werd 2x gecalculeerd
 • De alternative Stickerindeling die op diverse plaatsen wordt gebruikt is uitgebreid met 'uitvullen' Zie LabelPrinterHelp voor meer informatie.
 • Kosmosoft Archimede: CM1 en CM2 hoeken worden nu uitgestuurd met ANGLEA
 • Kosmosoft Archimede: Piece labels zijn nu in hoofdletters
 • Kosmosoft Archimede: Hoeken CM worden nu altijd uitgestuurd x-1 op beide contrazijden

Versie 4.0.2383 (26 januari 2022)

 • Bewerkingscentrum: Contramal programma's worden nu goed verwerkt

Versie 4.0.2382 (21 januari 2022)

 • Algemeen: Merktype, lokatie en opmerking zijn toegevoegd aan het printerlabel. Minimaal MatrixKozijn Hout versie 4.0 nodig.
 • Algemeen: Plugtec verbindingen worden automatisch uitgeschakeld bij verbindingen op een toog en vervangen door contramal/boren.
 • GlueMaster: Hybride dorpels -in feite verbindingen met ongelijke afmetingen- Positie boorgat wordt nu correct verwerkt in de GlueMaster uitvoer
 • Saomad Just: Loadermaat voor toogsegmenten is gecorrigeerd voor woodpeckers die starten op wagen 1 (niet 15.2 en 15.3)
 • Saomad Just: Macro 12 boogcoördinaten zijn gecorrigeerd (Y1 en D3)
 • Windomaster: Kraalmacro kops optie X-maat in uitvoer toegevoegd. Optie instellen via de basismacro, daarna de juiste X-positie in de inkroosregel opnemen in kolom X.

Versie 4.0.2381 (23 december 2021)

 • De instelling voor de lijmdiepteberekening voor de UniPin is nu beschikbaar. Dit is in te schakelen via het UniPin instellingenscherm
 • Conturex uitvoer: GRUPPENNR is nu gewijzigd in GruppenNr

Versie 4.0.2380 (21 december 2021)

 • Plugtec berekeningen zijn gecorrigeerd voor verbindingen met ongelijke houtzwaarten (bijvoorbeeld 56x80 aansluitend op 56x72)

Versie 4.0.2378 (17 december 2021)

 • WindowMaster: variabele DS en DE zijn beschikbaar in de glaslatberekeningen
 • WindowMaster: Verticale hoek van het gereedschap in een contramal/beeindigingsprogramma bij schuine verbindingen wordt nu in het veld A-Axis in de windowmaster CSV meegestuurd

Versie 4.0.2377 (8 december 2021)

 • Windomaster: Boorhoeken van zijboringen met een waarde van 9999 zijn hersteld.

Versie 4.0.2376 (7 december 2021)

 • Conturex: Extra informatie toegevoegd in commentaarblok voor de sectie [Teil].
 •  
 • Algemeen: Plugtec 3D-Viewer: De view start nu standaard in het onderaanzicht viewport
 • Algemeen: Plugtec Regels: Sponninggroepen worden nu ondersteund in de 3D viewer
 • Algemeen: Plugtec regels: De knooppuntcombicode is toegevoegd aan de zoekcriteria van een plugtec verbinding. Gebruikt voor stapeldorpeldeuren.
 • Algemeen: Plugtec regels: Plugtec macro kan nu worden verwijderd door de cel leeg te maken.
 • Algemeen: Plugtec regels: Het sorteren van het grid is geactiveerd
 • Plugtec machineuitvoer WindowMaster: Bewerkingsvolgorde PT langsbewerkingen zijn gecorrigeerd.

Versie 4.0.2375 (6 december 2021)

 • Windowmaster 10 linkse uitvoering: Boorhoek deuvelboringen aan zijde 7 en 9 is gecorrigeerd.
 • Dimter-Conturex-Duivestein: Merkafmeting in XML is aangepast aan de situatie dat een merk bestaat uit alleen een draaideel met omsluitende nulprofielen.
 • Diverse verbeteringen aan de uitvoer van plugtec verbindingen voor de WindowMaster.
 • Plugtec algemeen: De kleuren van de plugtec visualisatie zijn nu instelbaar.
 • Plugtec bewerkingen: Toolnummer is vervangen met de toolnaam.
 • Plugtec bewerkingen: Schermpositie en afmetingen worden nu onthouden.

Versie 4.0.2374 (10 november 2021)

 • WindowMaster: plugtec pennen worden nu op zijde 8 en 10 uitgevoerd. Hiervoor moet wel in de basismacro het type op Plugtec Pen zijn ingesteld.
 • Conturex WMC: LBOHR en EBOHR bewerkingen zijn vervangen door hun LCNC en ECNC equivalenten. Schakelbaar via het Conturex instellingenscherm.
 • Foutmelding na koppeling lokale MxKozijn 4.0 productentabel is opgelost.

Versie 4.0.2373 (1 november 2021)

 • GlueMaster - Windomaster 100 combinatie: Meervoudige barcodes die via merkaantallen van twee of meer in de Gluemaster werden aangemaakt zijn teruggebracht naar 1 per onderdeel per merk (ongeacht het aantal merken)

Versie 4.0.2372 (25 oktober 2021)

 • Nieuwe of aangepaste sponning doorsnedes gemaakt met Hout 4.0 WKV beheer worden nu weer goed getekend.

Versie 4.0.2371 (22 oktober 2021)

 • Dimter - Windomaster afkortzaag koppeling is nu beschikbaar. Barcodeveld is aangesloten.

Versie 4.0.2369 (18 oktober 2021)

 • WindowMaster: barcode uitvoer in onderdeel csv i.c.m. GlueMaster is weer aanwezig in printregel 9
 • Plugtec: diverse Wijzigingen doorgevoerd

Versie 4.0.2368 (29 september 2021)

 • Conturex: De BMH afkortzaag uitvoer is nu ook aangesloten op Ctx uitvoer type 1.
 • WindowMaster: Ronde contramallen van stijlen die aansluiten op een toog worden nu correct gefreesd.

Versie 4.0.2367 (15 september 2021)

 • Bewerkingen op het 2e onderdeel aan de 2e klemming zijde zitten nu op de juiste X-positie.
 • Een merk waarvan alle kozijnonderdelen een of twee schuine verbindingen hadden werd niet gefilterd voor de duo belading.

Versie 4.0.2366 (14 september 2021)

 • Export Conturex Nexus: Foutmelding bij import is opgelost.

Versie 4.0.2365 (9 september 2021)

 • DDX - Bewerkingen op onderdelen met een wisselsponning worden nu ook verwerkt wanneer de bewerkingspositie in X buiten het onderdeel ligt.
 • SaoMad WPG: Macro 9 is toegevoegd aan de Saomad uitvoer. Wanneer de hoogte en/of breedte van de CNC macro gelijk is aan de 2 x toolradius wordt macro 4 (sleuf) gebruikt, anders macro 9 (rechthoek).
 • SaoMad WPG: Een bewerking aangemaakt als een inkrozing met macro invalwerk/profilering (wat resulteert in macro 10) heeft nu D5=1 als de bewerking op wagen 2 wordt uitgevoerd.

Versie 4.0.2364 (22 juli 2021)

 • UniLine-Winline: Duo belading maakt nu geen sets meer met verschillende houtbreedte.
 • WindowMaster-GlueMaster: De barcode koppeling tussen de Windowmaster en Gluemaster is beschikbaar. Schakelbaar via de GlueMaster instellingen.
 • WindowMaster: CNC Markeringen ingevuld bij wisselsponning macro worden nu verwerkt in de WindowMaster uitvoer.

Versie 4.0.2363 (9 juni 2021)

 • WindowMaster rechts: ronde contramal stijl op toog heeft nu de juiste contra-uitsteekmaat.
 • De F9 (kopieren uit bovenliggende cel) werkt weer in het sponningdimensies scherm. VectorDraw blokkeerde de toetsen/muisklikken (bekend probleem bij VDraw)
 • Sponningdimensies scherm tekent de doorsnede en de bijbehorende contramal nu apart van elkaar.
 • Cefla spuitrecepten instellingen: de lijst kan nu worden gesorteerd.
 • Uitvoer Opticut vanuit CTX bevat nu de juiste barcodes.
 • SaoMAD: Positie macro kops op eindzijde wagen 1 is nu gecorrigeerd.
 • Ronde contramal bewerkingen van een stijl die aansluiten op een toog: Deze zijn gecontroleerd met de aangeleverde backups en voor die situaties correct bevonden.

Versie 4.0.2362 (16 april 2021)

 • Hoofdversie is bijgewerkt naar 4.0. Deze versie is daarmee ook compatible met MatrixKozijn Hout 4.0
 • In de productielijst tekening zijn voor iedere inkrozing tooltips toegevoegd.
 • Bij meer dan tien onderdelen toont de productielijst de geschatte resterende verwerkingstijd.
 • Plugtec ondersteuning is beschikbaar vanaf deze versie.
 • Doorsnede orientatie voorbeeldtekening is nu in 3D. Het 3D figuur is een vlakke rand gecombineerd met de sponning. Wanneer de sponning ook als contramal aanwezig is in WKV zal er ook een contramal worden getoond.
 • Koppeling naar de Matrix Knowledgebase is toegevoegd in bepaalde schermen.