Torsie berekening

Torsie berekening

Steel torsion Met de module Torsie kan een doorsnede van een staalprofiel worden berekend op torsie. Er worden verschillende rekenmethoden voor torsie gehanteerd en met elkaar vergeleken.