Import DXF

Bij het importeren van het DXF-bestand moet het dialoogvenster voor het importeren van DXF worden geconfigureerd met de juiste voorinstellingen:

  • De vervolgkeuzelijst "Constructie laagnaam" moet worden ingesteld op de naam van de DXF-bestandslaag, waar de importentiteit zich bevindt. Objecten die over verschillende DXF-lagen zijn verdeeld, worden niet geïmporteerd;
  • "Logische eenheden per meter" factor moet worden ingesteld op de waarde van eenheden, op basis waarvan de DXF-tekening is getekend. Als de DXF-tekening bijvoorbeeld in millimeters wordt getekend, moet de factor worden ingesteld op 1000 (1000 logische eenheden per meter), als de DXF-tekening in meters wordt getekend, moet de factor worden ingesteld op 1 (1 logische eenheid per meter).

 

Belangrijk:

DXF-import kan alleen worden uitgevoerd voor de polylijnobjecten met gesloten contour.
DXF-import kan worden uitgevoerd voor objecten die zich op één vlak bevinden.

 

Werkende DXF-voorbeeldcodes:

1. Ribplate_mm.dxf

DXF-bestandstekening getekend in millimeters en geplaatst in de laag "0" moet worden geïmporteerd met de volgende voorinstellingen:

  • Constructie laagnaam: 0
  • Logische eenheden per meter: 1000

 

2. TShape_m.dxf

DXF-bestandstekening getekend in meters en geplaatst in de laag ”BETONRAND” moet worden geïmporteerd met de volgende voorinstellingen:

  • Constructie laagnaam: BETONRAND
  • Logische eenheden per meter: 1