Projectgegevens

Nieuw project: 

 • Maak een keuze voor het type rekenmodel.

Openen eerdere projectbestanden:

 • Open bestaand project: hiermee wordt een projectbestand geopend (*.mxf) van een eerder ingevoerd en opgeslagen rekenmodel.
 • Open bestaand MXML project: hiermee wordt een projectbestand geopend (*.xml) in XML formaat van een eerder ingevoerd en opgeslagen rekenmodel volgens het Matrix XML bestandsformaat.

Algemene projectgegevens:

 • Projectomschrijving: een vrij in te vullen tekstveld voor de omschrijving van het project.
 • Projectnummer: een vrij in te vullen projectnummer.
 • Opdrachtgever: een vrij in te vullen naam, omschrijving of referentie over de opdrachtgever
 • Onderdeel: een vrij in te vullen beschrijving of nummering van het onderdeel.
 • Constructeur: een vrij in te vullen veld dat verwijst naar degene die verantwoordelijk is voor deze berekening.
 • Memo: een vrij invoerveld dat naar eigen inzicht is toe te passen.

Gebruikersprofielen:

Veel instellingen voor het beeldscherm zijn instelbaar. MatrixFrame® wordt standaard geleverd met enkele voorgedefinieerde sets met instellingen. Deze instellingen regelen onder andere zaken zoals:

 • Positie en afmetingen van dialogen.
 • Welke onderdelen (eigenschappen van het rekenmodel) wel/niet zichtbaar zijn.
 • Weergave-instellingen van teksten en bijschriften zoals positie, afmeting en rotatie.

De instellingen worden opgeslagen in *.MXP bestanden (Matrix Properties). Deze kunnen individueel of collectief worden beheerd. Deze set met instellingen geldt bij aanvang van een nieuw rekenmodel. Dit zijn dus 'globale' instellingen. Als er wijzigingen gedaan worden in de weergave-instellingen, zijn deze geldig binnen het betreffende rekenmodel. Het zijn dan 'lokale instellingen'. De instellingen worden dan opgeslagen binnen het betreffende *.MXF-bestand. Als deze gewijzigde weergave-instellingen ook voor andere (nieuwe) projecten beschikbaar moeten zijn, kunnen deze worden opgeslagen (export) naar een nieuwe of een bestaande default set met instellingen.

 

De volgende voorgedefinieerde (default) sets met instellingen worden standaard meegeleverd:

 • Easy to learn, easy to use: weergave-instellingen met een mix van grafische en tabellarische weergave van het rekenmodel. 
 • Professional: weergave-instellingen met een voornamelijk CAD georiënteerde gebruikersinterface, waarbij naar wens de onderliggende tabellarische gegeven kunnen worden geraadpleegd of bewerkt.
 • Student: weergave-instellingen die met name bedoeld zijn voor educatieve doeleinden.   

De weergave-instellingen worden opgeslagen in *.MXP bestanden op de volgende (default) locatie:

C:\ProgramData\Matrix\MatrixFrame\[versienummer]\Properties\