Doorbuiging interpretatieregels

Doorbuiging interpretatie en associatietabel voor de verschillende normen:

 

Deflections association table

Wnet,fin = Wmax; Wfin = Wtot; Wkruip = w2 (Qu.C.); Winst = w1 + w3 (Ka.C.)

Afb. 1. EN(NEN-EN, NBN-EN...)1990 (a) vs NEN-EN 1995 (b)

 

 

Deflections association table: old code interpretation

Afb. 2. ENV 1993-1-1 1 (oude norm) interpretatie

 

 

Deflections association table: NEN code interpretation

Afb. 3. NEN6702:2001

 

EN, NEN-EN, NBN-EN 1990,
NEN-EN 1995 (Afb. 1)
ENV 1993-1-1
(oude norm) (Afb. 2)
NEN6702:2001
(Afb. 3)
Beschrijving
w(zeeg wc wordt niet meegenomen in de berekening w1) δ1 (inclusief zeeg - δ0 indien aanwezig) Uon (inclusief zeeg - Uze indien aanwezig) Initieel deel van de doorbuiging ten gevolge van permanente belastingen en relevante combinaties direct na belasten. Zeeg wc wordt niet meegenomen voor berekening van w1
wwkruip (NEN-EN 1995) Niet expliciet weergegeven in de norm Ukr Lange termijn deel van de doorbuiging door permanente belasting
w3 Niet expliciet weergegeven in de norm Niet expliciet weergegeven in de norm Additioneel deel van de doorbuiging ten gevolge van opgelegde belastingen en relevante combinaties
wPositieve waarde -tegengesteld aan de standaard doorbuiging δ0 Uze Zeeg in het onbelaste constructiedeel (niet berekend, gebruikers invoer)
wtot (w1+ w2+ w3) Niet expliciet weergegeven in de norm Utot Totale doorbuiging zeeg wc wordt niet meegenomen in de berekening
wmax (w1+ w2+ w3) - wc δmax Ueind (Ueind = Utot - Uze) Resterende totale doorbuiging, waarbij rekening is gehouden met de zeeg
(w2+ w3) Niet expliciet weergegeven in de norm δ2 of δz (als Delta_z) Ubij Bijkomende doorbuiging ten gevolge van opgelegde belastingen + tijdsafhankelijke vervormingen ten gevolge van permanente belastingen. Exploitatiefase van het gebouw
(w1+ w3) Winst (NEN-EN 1995) Niet expliciet weergegeven in de norm Niet expliciet weergegeven in de norm Uel Initieel deel van de doorbuiging onder permanente belastingen en additioneel deel van de doorbuiging ten gevolge van opgelegde belastingen van de relevante combinaties, direct na belasten

 

Rekenvoorbeeld:

 1. W1 is een berekende waarde (stel: 1 mm)
 2. Zeeg Wc is een invoerwaarde (stel: 2 mm)
 3. W2 is een berekende waarde (stel: 4 mm)
 4. W3 is een berekende waarde (stel: 5 mm)
 5. Wtot = W1+W2+W3 = 1+4+5 = 10 mm (geen invloed van de zeeg)
 6. Wmax = Wtot - Wc = 10-2 = 8 mm (positieve invloed van de zeeg in opwaartse richting is verwerkt)
  Indien Wc = -2, dan is de zeeg neerwaarts (bijvoorbeeld bij een renovatie of bij schade)
  De UC: Wmax/limiet_doorbuiging -> is wel afhankelijk van de zeeg Wc
  De UC: (W2+W3)/limiet_doorbuiging -> is onafhankelijk van de zeeg Wc