Beginnen met MatrixProject

Trainingen

Naast instructie middels consultancy bieden we ook trainingen aan voor beginnende en ervaren gebruikers. Zie de pagina Trainingen op de website voor het huidige aanbod van trainingsprogramma's.

 

Visuele onderdelen van de gebruikersinterface

De structuur van de knoppen en menu's binnen MatrixProject worden aan de hand van een doorsnee scherm uitgelegd.

 

Het scherm dat is gebruikt is een geopende Opdracht. Elk rood kader is genummerd en hieronder worden deze onderdelen benoemd en verder toegelicht.

Geopende Opdracht

Zie verdere toelichting per onderdeel onder deze lijst.

 1. Werkbalk 'Snelle toegang'
 2. Titelbalk
 3. Contextueel lint
 4. Hoofdknoppen voor Minimaliseren, Maximaliseren en Sluiten van MatrixProject
 5. Vaste lintonderdelen
 6. Paginakoponderdelen
 7. Lintknoppen
 8. Geopende schermen (tabbladen)
 9. Navigatiepaneel
 10. Detailscherm
 11. Huidige database en databaseserver
 12. Openstaande Meldingen, en huidige ingelogde gebruiker (Server Login) en gekoppelde Werknemer 

 

Werkbalk 'Snelle toegang'

Zie ook eventueel ook kop 'Opdrachten en Snelkoppelingen voor Bewerken' verder onderaan de pagina. De belangrijkste knoppen zijn het groene potlood en de blauwe floppy. Om een bewerking aan een detail uit te voeren moet Bewerken worden gestart middels het aanklikken van het potlood of met sneltoets F2. De wijziging kan vervolgens opgeslagen worden door de floppy aan te klikken of met toetscombinatie CTRL + S.

 

Titelbalk

In de titel wordt het huidige geopende scherm getoond, in bovenstaand schermafdruk is dit 'Opdracht:' inclusief het opdrachtnummer. In de titelbalk staat ook altijd welk programma geopend is inclusief de versie. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld de servicedeskmedewerker van Matrix door te geven welke versie geïnstalleerd is.

 

Contextueel lint

Het contextueel lint past zich aan bij elk scherm. Naast specifieke knoppen die bepaalde acties uitvoeren binnen een object worden lintonderdelen Detailweergave en Lijstweergave zichtbaar.

 

Hoofdknoppen voor Minimaliseren, Maximaliseren en Sluiten van MatrixProject

Minimaliseren verbergt MatrixProject, Maximaliseren zorgt ervoor dat MatrixProject in volledig scherm geopend wordt, en met sluiten wordt MatrixProject afgesloten. Wanneer er nog bestanden in het documentenbeheer in gebruik genomen zijn, wordt hiervan een melding getoond en kunnen deze bestanden vrijgegeven worden.

 

Vaste lintonderdelen

Afhankelijk van de modules waarover de gebruiker beschikt zijn in het lint alle schermen binnen MatrixProject gegroepeerd gerepresenteerd. Binnen deze knowledge base zijn dit ook de hoofdgroepen waarin elk onderdeel verder toegelicht wordt.

 

Paginakoponderdelen

Afhankelijk van het scherm dat geopend is, zijn hier wat snelle functies beschikbaar. De tooltip die getoond wordt wanneer de muis hierop gericht is legt de functies uit, dit spreekt verder voor zich.

 

Lintknoppen

De knoppen die onder de Vaste lintonderdelen of het Contextueel lint beschikbaar zijn.

 

De knoppen variëren in functie, zo zijn er bepaalde acties die uitgevoerd kunnen worden zoals Maak E-mail. Wanneer een object geopend is staan er vaak snelkoppelingen aan objecten die hieraan gerelateerd zijn, zo kan er snel genavigeerd worden. Knoppen kunnen ook lijsten openen, en nieuwe objecten aanmaken.

 

Verdere toelichting van functionaliteiten zijn per onderdeel te vinden binnen deze knowledge base.

 

Geopende schermen (tabbladen)

Alle schermen die momenteel geopend zijn worden hier getoond. Navigatie gebeurt door middel van klikken op de tabbladen, met de middelste muisknop kunnen tabbladen snel worden afgesloten, en met de rechtermuisknop zijn er nog andere functies zoals 'Sluit alle, behalve deze'.

 

Navigatiepaneel

Het navigatiepaneel bevat alle gerelateerde onderdelen per object. De gerelateerde onderdelen zijn gegroepeerd per hoofdonderdeel.

 

Belangrijke navigatiepaneelonderdelen die het meest voorkomen zijn Documenten en Rapporten.

 

Documenten bevat het documentenbeheer per geopend object, bij een Aanvraag is dit bijvoorbeeld de e-mail waarin de klant de aanvraag gedaan heeft.

 

Rapporten bevat alle rapporten die per object kan worden gegenereerd, denk hierbij aan een opdrachtbevestigingsdocument bij een Opdracht, of een pakbon bij een Levering.

 

Detailscherm

Het detailscherm kenmerkt zich door de omschrijvingen per kolom en de gegevens die kunnen worden bewerkt per object. Bij een geopende Opdracht zijn dit bijvoorbeeld het opdrachtnummer, de omschrijving, en verdere opdrachtgegevens.

 

Huidige database en databaseserver

Hierin is weergegeven welke database op dit moment actief is inclusief de databaseserver.

 

De opbouw is als volgt: 

'Database:' [databasenaam] '([ip-adres van de server]\[instancenaam van de SQL Server])'

 

Openstaande Meldingen, en huidige ingelogde gebruiker en gekoppelde Werknemer 

 • Openstaande Meldingen toont eventuele notificaties of foutmeldingen.
 • Huidige ingelogde gebruiker toont de gebruikersnaam die gebruikt is om in te loggen, de groene cirkel activeert het inlogscherm.
 • De gekoppelde Werknemer toont de gekoppelde werknemer aan de ingelogde gebruikersnaam. Wanneer deze leeg is, kunnen bepaalde functies niet uitgevoerd worden.

 

Algemene Opdrachten en Snelkoppelingen

Beschikbare snelkoppelingen worden getoond in de tooltip van een knop in het lint.

TooltipAlgemene Opdrachten en Snelkoppelingen

 

Opdrachten en Snelkoppelingen voor Bewerken

Opmerking: In een overzichtsscherm zijn de snelkoppelingen voor bewerken alleen actief
indien een invoerveld is geselecteerd.

Opdrachten en Snelkoppelingen voor Bewerken