Productgroepen

IC-Prefab en IC-Elms maken gebruik van productgroepen. Onder een productgroep verstaan we een verzameling bestanden die samen er voor zorgen dat één type product volgens de juiste voorwaarden gemodelleerd kan worden. Het is in basis zo dat dezelfde productgroep gebruikt kan worden voor zowel AutoCAD als Revit. Uit praktische redenen kan een versie voor AutoCAD en een versie voor Revit gemaakt zijn. In een model kan meerdere productgroepen bevatten.

 

Naamgeving productgroep:

We korten de naam productgroep vaak af naar PG.

We onderscheiden x hoofd groepen, deze worden aangegeven met een letter.

C = Wapeningskorven (Cages)

H = Holle wanden

I = Isolatie

K = ­Kanaalplaatvloeren

M = Massieve wanden

R = Rib(cassette)vloeren

S = Voorgespannen breedplaten (preStressed formplates)

V = BreedplatenVloeren

Vorm sommige producten kan een combinatie van twee hoofdgroepen nodig zijn. Bijvoorbeeld een combinatie van H en C. Holle wanden en (prefab) wapeningskorven.

De hoofdgroepen worden verder onderverdeeld naar de fabrikanten van de productgroep. Dit zijn drie getallen. In basis heeft een fabrikant tien posities per hoofdgroep. De combinatie 999 is gereserveerd voor de demo productgroepen van IC-Prefab

Voor een aantal type producten is een combinatie van productuctgroepen noodzakelijk. Bijvoorbeeld een I en K voor geïsoleerde kanaalplaten. 

 

Waaruit bestaat een Productgroep? 

Een productgroep bevat meestal de volgende mappen en bestanden. De inhoud kan verschillen voor verschillende producten of fabrikanten. 

DWGS, in deze map staan de AutoCAD blocks die voor deze productgroep gebruikt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de merkbol (plaatnummer) of de weergave van een instortmateriaal   

RFA, in deze map staan de families die voor deze productgroep gebuikt worden. Denk ook hierbij aan de weergave van plaatnummers of instortmaterialen

Menufiles, in deze map staan de bestanden voor de toolbars die nodig zijn voor deze productgroep

Proto, in deze map staan prototype tekeningen (.dwg) voor de productgroep. Deze proto tekeningen worden gebruikt voor als basis voor een legplan. De proto tekeningen worden ook wel start tekeningen of templates genoemd

SUB, in deze map de staan de zogenaamde SUB bestanden. Ook is dit de plaats voor dpa en spa bestanden. Alle drie de typen bestanden hebben te maken met eigenschappen van instortmaterialen

 

Hoe laad ik een productgroep in een model? 

In AutoCAD kan een productgroep ingeladen worden met het commando 'READVARS' of klik op de knop inladen pg in de toolbar. 

Geef ververvolgens de naam van de productgroep die je wilt inladen. Kies een van de volgende opties: 

  • 0 = Nieuw project. Alle productgroepen die al ingeladen zijn worden verwijderd en de gewenste productgroep wordt in geladen
  • 1 = De gewenste productgroep wordt toegevoegd aan de al aanwezige productgroepen in het model
  • 2 = Als een productgroep al aanwezig is in een model, wordt deze verwijderd en vervolgens opnieuw ingeladen. Kies deze optie als een productgroep is ge-update. 

Als er bij het starten van een nieuw model geen productgroep aanwezig is, vraagt IC-Prefab welke productgroep ingeladen moet worden. 

In Revit kun je een productgroep inladen door te gaan naar IC-Prefab --> Element indeling --> Variabelen lezen.  In Revit worden productgroepen ook wel variabelensets genoemd

inlezen variabelen

Kies vervolgens de gewenste productgroep uit het dropdown menu en selecteer op welke wijze de productgroep wordt ingeladen. 

inladen pg revit 2

 

Kunnen productgropen gecombineerd worden in een model? 

 

Ja, dat kan. In één model kunnen meerdere prductgroepen gebruikt worden. Bijvoorbeeld voorgespannen en traditioneel gewapende breedplaatvloeren of ribcassette vloeren gecombineerd met geïsoleerde kanaalplaten. Voor sommige producten is het zelfs noodzakelijk. In die gevallen wordt maken we onderscheid tussen de hoofdproductgroep of leidende productgroep en een ondersteunende productgroep. Denk hierbij aan een hoofd productgroep 'R' ribbenvloer, met een ondersteundende productgroep 'I' voor de isolatie. Voor deze combinaties worden de ondersteundende productgroepen automatisch bijgeladen. 

Instortmaterialen bij meerdere productgroepen in één model. 

Bij het plaatsen van instortmaterialen in een model met meer productgroepen wordt er bij het plaatsen gevraagd uit welke productgroep het instortmateriaal genomen moet worden. 

choose_pg

Op deze manier heeft het instortmateriaal de eigenschappen die bij het betreffende element horen. 

 

Platenboekje bij meerdere productgroepen in één model

Als het model gefilterd wordt naar het platenboekje, maakt het niet uit dat er meer producten in het model aanwezig zijn. De elementen worden op volgorde van het het elementnummer in het platenboekje weergegevven. Bij elk element wordt gekeken naar de productgroep van het element. 

De productgroep van het het eerste element heeft echter wel 'voorrang' bij zaken zoals bijvoorbeeld de weergave van het voorblad.