CNC Resultaten

Met de dialoog Exporteren CNC gegevens kunnen de gewenste CNC resultaten worden gegenereerd voor de geselecteerde merken en/of fases.

In de dialoog CNC Instellingen kunnen instellingen worden gedaan voor de uitvoerlocatie, automatische bestandsnamen en het automatisch starten van de CNC applicatie na het exporteren van gegevens.

CNC Export Dialoog

 

Uitvoerlocatie

De locatie waarin de uitvoerbestanden aan worden gemaakt.

Automatische bestandsnaam exportbestand

Instellingen voor het automatisch genereren van de bestandsnaam voor het exportbestand. Zie onderdeel Automatische Bestandsnaam voor uitleg over de opbouw van dit veld.

Automatische bestandsnaam exportbestand indien fase geselecteerd

Instellingen voor het automatisch genereren van de bestandsnaam voor het exportbestand indien een fase is geselecteerd. Zie onderdeel Automatische Bestandsnaam voor uitleg over de opbouw van dit veld.

Locatie CNC module

De bestandsnaam van de CNC applicatie.

CNC productie database

De bestandsnaam van de CNC productie database. Dit pad hoeft alleen op te worden gegeven indien de optie CNC detail namen wordt gebruikt.

Start CNC module na exporteren

Vink deze optie aan om de CNC applicatie automatisch op te laten starten na het exporteren van gegevens. De locatie van de CNC module moet hiervoor ook worden aangegeven.

Gegevens automatisch importeren tijdens het opstarten van CNC

Vink deze optie aan om de gegevens automatisch te laten importeren door de CNC module. (Oudere versies van de CNC applicaties reageren niet op deze instelling)

 

Automatische Bestandsnaam CNC Exportbestand

De bestandsnaam van het exportbestand kan automatisch worden gegenereerd waarbij er gebruik kan worden gemaakt van diverse projecteigenschappen.

Er zijn instellingen voor de bestandsnaam wanneer het hele project actief is en instellingen indien er een fase is geselecteerd.

Voorbeeld fase geselecteerd:

Voorbeeld fase geselecteerd

Veldnamen

Voor het invoegen van gegevens van de projecteigenschappen zijn codes te gebruiken, deze codes worden geplaatst tussen [ en ].

Bijvoorbeeld:

Als de omschrijving van het project is '40 Appartementen te Nijmegen' dan kan deze waarde worden ingevoegd met de code:

[PROJOMS]

De automatisch samengestelde bestandsnaam wordt dan:

40 Appartementen te Nijmegen.cnc

Als alleen een gedeelte van de waarde moet worden ingevoegd dan kan dit door:

[PROJOMS, 8]

De eerste 8 karakters van de project omschrijving zullen worden gebruikt:

40 Appar.cnc

Tekst zonder [] wordt direct ingevoegd en het is mogelijk om meerdere codes toe te passen:

CNC Export project [PROJNR] voor [PROJOMS,15]

Geeft:

CNC Export project 2020-001 voor 40 Appartemente.cnc

 

Mogelijke veldnamen

De onderstaande velden kunnen worden gebruikt voor het automatisch genereren van de bestandsnamen.

 

 

 

Waardes vanuit de Project eigenschappen

 

[PROJOMS]
[PROJOPM]
[STATUS]
[OFFNR]
[PROJNR]
[AANVRDATUM]
[AFLDATUM]

 

[PROJADRES]
[PROJPCODE]
[PROJTEL]
[PROJFAX]
[PROJPLAATS]
[PROJEMAIL]

 

[KLNAAM]
[KLADRES]
[KLPLAATS]
[KLOPM]
[KLTEL]
[KLFAX]
[KLEMAIL]

 

 

 

Waardes vanuit de Project Eigenschappen ten behoeve van het renvooi

 

[OPMERKING1]
[OPMERKING2]
[OPMERKING3] 
[OPMERKING4] 
[OPMERKING5]

 

 

 

Waardes vanuit Fases (alleen als er een fase is geselecteerd)

 

[FASECODE]
[FASEOMS]
[FASEDATUM]
[FASEPRODUCTIENR]
[FASEOPM]

 

 

 

Waardes vanuit de Rapport instellingen

 

[BEDRNAAM]
[BEDRADRES]
[BEDRPCODE]
[BEDRPLAATS]
[BEDRTEL]
[BEDRFAX]
[BEDREMAIL]
[BEDRWEBSITE]
[[BEDRREGISTRATIE]
[CALCULATOR]
[WERKVOORBEREIDER]

 

 

 

Waardes vanuit het Systeem

 

[DATUM]
[TIJD]

 

 

 

Ongeldige karakters

 

Karakters die niet zijn toegestaan in een bestandsnaam door het besturingssysteem /\?%*:|"<> worden automatisch omgezet naar het karakter: _