Doorsnedeberekening

Doorsnede N+M+V

Met de module Doorsnedeberekening kan een doorsnede van een staalprofiel worden berekend, waar gelijktijdig een combinatie van een normaalkracht, een buigend moment en een dwarskracht heerst. Het resultaat is een normtoetsing van de doorsnede.

 

Doorsnedeberekening

Hout doorsnedeberekening voor buigende momenten (My + Mz), dwarskrachten (Vy + Vz), normaalkracht (N) en torsie (Mx).

 

Algemene opties

Parameter

Eenheid

Omschrijving

Profiel (Controle optie)

Profielgroep (Ontwerp optie)

-

De profielen (parametrisch en standaard) worden ondersteund door EN 1995-1-1 en zijn gerelateerd aan nationale bijlagen zoals NEN-EN 1995-1-1. De items in de lijst Profielnaam in het dialoogvenster Profielendefinitie zijn afhankelijk van de geselecteerde code of/en nationale bijlage

Sterkteklasse

-

Sterkteklassen: karakteristieke waarden voor zachthout

 

C14

C16

C18

C20

C22

C24

C27

C30

C35

C40

C45

C50

Sterkte eigenschappen [N/mm²]

Buiging

fm,0,k

14

16

18

20

22

24

27

30

35

40

45

50

Trek parallel

ft,0,k

8

10

11

12

13

14

16

18

21

24

27

30

Trek loodrecht

ft,90,k

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

Druk parallel

fc,0,k

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

29

Druk loodrecht

ft,90,k

2.0

2.2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

Dwarskracht

fv,0,k

1.7

1.8

2.0

2.2

2.4

2.5

2.8

3.0

3.4

3.8

3.8

3.8

Stijfheids eigenschappen [kN/mm²]

Gemiddeld E parallel

E0,gem

7

8

9

9.5

10

11

11.5

12

13

14

15

16

5% E parallel

E0,0.05

4.7

5.4

6.0

6.4

6.7

7.4

7.7

8.0

8.7

9.4

10.0

10.7

Gemiddeld E loodrecht

E90,gem

0.23

0.27

0.30

0.32

0.33

0.37

0.38

0.40

0.43

0.47

0.50

0.53

Gemiddeld G

Egem

0.44

0.50

0.56

0.59

0.63

0.69

0.72

0.75

0.81

0.88

0.91

1.00

Dichtheid [kg/m³]

Dichtheid

ρk

290

310

320

330

340

350

370

380

400

420

440

460

Gemiddelde dichtheid

ρgem

350

370

380

390

410

420

450

460

480

500

520

550

Deze eigenschappen zijn gerelateerd aan hout met een temperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheidsgraad van 65%.

 

D30

D35

D40

D50

D60

D70

Sterkte eigenschappen [N/mm²]

Buiging

fm,0,k

30

35

40

50

60

70

Trek parallel

ft,0,k

18

21

24

30

36

42

Trek loodrecht

ft,90,k

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

Druk parallel

fc,0,k

23

25

26

26

32

34

Druk loodrecht

ft,90,k

8.0

8.4

8.8

9.7

10.5

13.5

Dwarskracht

fv,0,k

3.0

3.4

3.8

4.6

5.3

6.0

Stijfheids eigenschappen [kN/mm²]

Gemiddeld E parallel

E0,gem

10

10

11

14

17

20

5% E parallel

E0,0.05

8.0

8.7

9.4

11.8

14.3

16.8

Gemiddeld E loodrecht

E90,gem

0.64

0.69

0.75

0.93

1.13

1.33

Gemiddeld G

Egem

0.60

0.65

0.70

0.88

1.06

1.25

Dichtheid [kg/m³]

Dichtheid

ρk

530

560

590

650

700

900

Gemiddelde dichtheid

ρgem

640

670

700

780

840

1080

Deze eigenschappen zijn gerelateerd aan hout met een temperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheidsgraad van 65%.

Items in de lijst Sterkteklasse zijn afhankelijk van geselecteerde code of/en nationale bijlage.

Belastingsduurklasse

-

 

Geschatte duur

Voorbeelden van belasting

Permanent

Meer dan 10 jaar

Eigen gewicht

Lange termijn

6 maanden tot 10 jaar

Opslag belasting, water tanks

Middellange termijn

1 week tot 6 maanden

Opgelegde vloerbelasting

Korte termijn

Minder dan 1 week

Sneeuw, onderhoud dakbelasting, structuur residu na incidentele gebeurtenis

Onmidellijk

 

Wind, botsing explosie

Klimaatklasse

-

Service klasse

Definitie

Voorbeelden

1

Temperatuur van 20°C, relatieve vochtigheid van de lucht alleen als deze hoger is dan 65% een aantal weken per jaar. Vochtigheidsgraad van hout niet hoger dan 16%

Warme daken, gemiddelde vloerenrmediate interne en gedeeltelijke muren

2

Temperatuur van 20°C, relatieve vochtigheid van de lucht alleen als deze hoger is dan 85% een aantal weken per jaar. Vochtigheidsgraad van hout niet hoger dan 20%

Koude daken, begane grond, extern muren en extern gebruik ,hout wordt beschermd bescherming van tegen direkte blootstelling aan vocht en waterhout tegen blootstelling

3

Condities die leiden tot een hogere vochtigheidsgraad dan in service klasse 2

Externe gebruik, geheel blootgesteld

 

Krachten

Parameter

Eenheid

Omschrijving

Nc,Ed

kN

Axiale drukkracht

Nt,Ed

kN

Axiale trekkracht

Vy,Ed

kN

Dwarskracht langs de lokale y’-y’ as

Vz,Ed

kN

Dwarskracht langs de lokale z’-z’ as

Mx,Ed

kNm

Buigmoment op de x-as

My,Ed

kNm

Buigmoment op de y-as

Mz,Ed

kNm

Buigmoment op de z-as (alleen voor rechthoekige doorsnede)