Spreidingsfactor puntlasten

Volgens hoofdstuk 5.2 van de NEN-EN 1995-1-1:2005/NB:2011 is het mogelijk om rekening te houden met de spreidingsfactor van een puntlast. De reductie spreidingsfactor wordt als volgt geformuleerd:

Spreading reduction factor

 

De limietwaarden van de reductiefactor zijn 0 en 1.

Indien dikte van het (bekleding) dakbeschot erg groot is (het traagheidsmoment I is ook groot) of/en de afstand tussen oplegging a is erg klein, dan gaat de limietwaarde terug naar 0 – er ontstaat volledige spreiding en in de computerberekeningen wordt dan een erg kleine spreidingsfactor (0.001) aangehouden.

Indien het (bekleding) dakbeschot erg dun is (het traagheidsmoment I is klein) of/en de afstand tussen de oplegging a is erg groot, dan gaat de limietwaarde naar 1 – in dat geval wordt de spreidingsprocedure niet toegepast.

Informatie over deze limiet situaties kunt u terugvinden in de tooltip in de laatste kolom van de tabel in het tabblad Resultaten.