Constructieafbeelding

Het grafisch geometrisch model van de nieuwe verbindingsconstructie wordt getoond in de Constructieafbeelding.

 

Constructieafbeelding:

  1. Virtueel model
  2. Tekening
  3. Unity check histogram
  4. M-Phi grafiek

 

Instelling van de schaal en weergave:

Zoom window   Zoom in met venster

Wordt gebruikt om de Constructie Afbeelding te vergroten. De grootte van de weergave kan variëren van 10% tot 500%. Nadat u deze knop hebt geselecteerd, wijst u een van de hoeken van de nieuwe weergave aan en sleept u de muis (terwijl u de muisknop ingedrukt houdt) naar de tweede hoek. Nadat u de muisknop hebt losgelaten, vergroot MatrixFrame® de nieuwe weergave.

 

Fit to window   Zoom alles

Wordt gebruikt om de Constructie Afbeelding aan het grafische venster aan te passen. De gehele constructie kan maximaal worden vergroot, zodat deze de afmeting krijgt van het venster. De vergroting is afhankelijk van de afmeting van het Constructie Afbeelding venster.

 

Isometric view   Isometrische afbeelding

Wordt gebruikt om de isometrische weergave van een constructie te bekijken:

Isometric view

Projectievlakken van een constructie:

Projection planes

 

Dynamic zoom   Zoom dynamisch

Zoom in of uit op het virtuele model door de cursor in de constructieafbeelding te verplaatsen. De richting van de cursor geeft de richting van de zoombewerking aan: als de cursor naar boven beweegt, het object is ingezoomd, en als de cursor naar beneden beweegt, het object is uitgezoomd

 

Dynamic pan   Dynamisch verschuiven

Verschuif de constructie met behoud van de oorspronkelijke resolutie naar de gewenste locatie in de constructieafbeelding door met de muis te klikken en de constructie in een willekeurige richting te slepen

 

Rotate X Axis Forward   Roteren naar boven

Roteer het virtuele model naar boven

 

Rotate X Axis Backward   Roteren naar beneden

Roteer het virtuele model naar beneden

 

Rotate Z Axis Forward   Roteren naar rechts

Roteer het virtuele model naar rechts

 

Rotate Z Axis Backward  Roteren naar links

Roteer het virtuele model naar links

 

Drawing print   Afdrukken

Constructietekeningen afdrukken inclusief indeling eigenschappen en afdrukvoorbeeld

 

DXF print   DXF afdrukken

Constructietekeningen afdrukken als DXF-bestanden

 

Relative units   Relatief

Toon de Unity Check grafiek in relatieve eenheden

 

Absolute units   Absoluut

Toon de Unity Check grafiek in absolute eenheden