MatrixMetaal

MatrixMetaal is een bedrijfsbrede softwareoplossing voor constructiebedrijven. MatrixMetaal is ontwikkeld voor het gehele bedrijfsbureau en bevat functies voor iedereen die een bijdrage levert aan projecten. Van project- en relatiebeheer, de calculatie, werkvoorbereiding, planning, inkoop tot en met de levering, facturering en de nacalculatie. Kijk voor een compleet overzicht op de MatrixMetaal website.

 

Deze kennisbank bevat informatie over de toepassing en de achtergronden van de software. De kennisbank is in 2021 gestart en wordt stap voor stap aangevuld met relevante informatiebronnen. Bent u op zoek naar informatie en kunt u het hier niet vinden? Neem dan contact op met de MatrixMetaal Servicedesk

Modules

De software kent een aantal verschillende onderdelen die met elkaar samenwerken maar toch elk hun eigen aandachtsgebied hebben. Dit zijn:

  • MatrixMetaal Project

Overkoepelende ERP Software waarmee één grote gezamenlijke projectdatabase kan worden gevuld en bewerkt. Hierin bevinden zich alle aanvragen, offertes, opdrachten, deelopdrachten, fasen, en hierin worden alle kosten en opbrengsten geregistreerd. Aan elk item kunnen bestanden worden gekoppeld van allerlei aard. Het bestandsbeheersysteem heet MatrixDrive. MatrixMetaal Project werkt samen met Microsoft Outlook zodat u vanuit elk item e-mail berichten kunt verzenden maar ook ingekomen en verzonden e-mails kunt opslaan. 

Omdat MatrixMetaal Project (met de nodige aanpassingen) wordt toegepast door klanten uit meerdere vakgebieden, vindt u de installatiebeschrijvingen en de uitleg van de verschillende onderdelen terug in een apart boek binnen de knowledge base: MatrixProject.     

  • MatrixMetaal Calculatie

Speciale software voor het vlot en doeltreffend invoeren van calculaties van staalconstructies. Deze software wordt automatisch gestart vanuit MatrixMetaal Project op het moment dat u begint met calculeren binnen een offerte of een opdracht. Nadat u deze module verlaat kunt u de gemaakte calculatie opslaan in MatrixDrive en de resultaten inlezen in de openstaande offerte of opdracht.    

  • MatrixMetaal Lengteoptimalisatie

In de inkoopopdrachten vindt u de mogelijkheid om alle verzamelde losse onderdelen (voor zover het lengtemateriaal betreft) te optimaliseren naar economisch in te kopen afmetingen. Dat kunnen standaard handelslengtes zijn maar ook voorgezaagde lengtes (geneste lengte waar u zelf een aantal possen uit kunt halen zonder dat er afval ontstaat) of toch een precies op maat bestelde afmeting. Ook deze software wordt automatisch gestart vanuit MatrixMetaal Project, maar dan tijdens het bestelproces. Nadat u deze module verlaat kunt u de gemaakte calculatie opslaan in MatrixDrive en de resultaten inlezen in de openstaande inkooporder. 


Navigatie: