Werkvoorbereiding Instellingen (Project) - Wisselsponning Contramal Tabel

Tijdens het samenstellen van de Contramallen kan het voorkomen dat een profiel op twee verschillende Sponningfiguren aansluit.

In dit geval moet er beslist worden welke van de twee figuren gebruikt moet worden voor het genereren van de Contramal.

Er zijn diverse mogelijkheden om een beslissing te forceren, deze mogelijkheden staan beschreven bij Kozijn Contramal Wisselsponning Instellingen, één van de mogelijkheden is het gebruik van de Wisselsponning Contramal Tabel.

Deze tabel is te vinden via het menu 'Project > Werkvoorbereiding Instellingen ...'

 

z

 

Beslissing

In deze tabel kunnen er twee specifieke sponningfiguren worden opgegeven en hierbij wordt aangegeven welk figuur gebruikt moet worden voor het maken van de contramal voor het aansluitende profiel.

Het is mogelijk om één van de twee sponningfiguren te selecteren er mag echter ook naar een willekeurig ander figuur worden verwezen. Als alternatief kan worden aangegeven dat in voorkomende gevallen de contramal voor het aansluitende profiel vlak moet worden uitegevoerd.

Eigenschappen

Sponning 1

Sponningfiguur voor de eerste zijde van de aansluiting.

Sponning 2

Sponningfiguur voor de tweede zijde van de aansluiting.

Contramal

Het gewenste figuur voor de Contramal, kies voor Vlak om van een vlak figuur uit te gaan.

Pentabel

Als er gekozen is voor Vlak dan moet er een alternatieve pentabel worden aangegeven.