Wisselsponning Schaaf Tabel

Met deze tabel kunnen wisselsponningen automatisch worden opgelost aan de hand van de hier opgegeven regels.

In de tabel kunnen twee of meer sponningfiguren worden opgegeven, zodra deze sponningfiguren voorkomen aan dezelfde zijde van een profiel dan worden, na het uitvoeren van de functie Genereren Sponningregels, deze sponningfiguren vervangen door het gewenste sponningfiguur.

Eigenschappen

Huidig Sponning 1

Sponning figuur voor het eerste gedeelte van de profielzijde.

Huidig Sponning 2

Sponning figuur voor de tweede gedeelte van de profielzijde.

Vervangen Sponning

Figuur dat wordt toegekend aan de gehele profielzijde ter vervanging van de figuren 1 en 2.