Installatie MatrixKozijn Hout 4.0

Dit artikel beschrijft de installatie van MatrixKozijn Hout 4.0.

Pas op: Gebruikt u MatrixKozijn Hout 4.0 in combinatie met MatrixKozijn Project zie dan de artikelen in de MatrixProject kennisbank:
https://knowledge-base.matrix-software.com/nl/help/matrixproject/install

De installatie van MatrixKozijn Hout 4.0 kan op verschillende manieren worden gedaan.

"Standalone" installatie met MatrixKozijn Productentabel

Met een "Standalone" installatie wordt een installatie bedoeld waarbij alle onderdelen op één PC draaien.
Er is dus geen centrale server waarop de gegevens staan.

Deze instructie beschrijft de installatie van MatrixKozijn met de MatrixKozijn Productentabel applicatie voor het bewerken van de Productentabel.

Zie voor gedetailleerde instructies:
Installatie MatrixKozijn Hout 4.0 - Standalone met MatrixKozijn Productentabel

"ClientServer" installatie met MatrixKozijn Productentabel

Met een "ClientServer" installatie wordt een installatie bedoeld waarbij de programma onderdelen op een Client draaien en de gegevens op een centrale server worden gehost.
De client kan een een losstaande PC zijn of een Terminalserver sessie (RDS).

Deze instructie beschrijft de installatie van MatrixKozijn met de MatrixKozijn Productentabel applicatie voor het bewerken van de Productentabel.

Zie voor gedetailleerde instructies:
Installatie MatrixKozijn Hout 4.0 - ClientServer met MatrixKozijn Productentabel