Wat is nieuw

Week 5 - 2020

Verbeteringen

 • Projecten: In de lijstweergaven voor Fases en Leveringen wordt het afleveradres van de Opdracht getoond wanneer er geen afleveradres is opgegeven voor de Fase/Levering.
 • Algemeen: In een tabel die bewerkt kan worden wordt het pull-down menu direct geopend bij het aanklikken.
  Hiervoor diende de cel in de tabel eerst aangeklikt te worden om te bewerken en daarna kon pas het pull-down menu geopend worden.
 • CRM: De gebruikersrechten "CRM - Organisaties verwijderen" is gewijzigd naar "CRM - Verwijderen".
  Wanneer de gebruiker deze rechten niet heeft, dan mag de gebruiker ook geen Personen, Contactpersonen en Werknemers verwijderen.

Oplossingen

 • Projecten: Het toevoegen van artikelen aan een levering was uitgeschakeld wanneer de gebruiker niet over de module Fasering beschikte.
 • Projecten: In de lijstweergaven van Fases werkte de invoer van de conservering niet correct.
 • Algemeen: Bij het kopiëren van waardes met CTRL + ' verloor de tabel de focus waardoor het kopiëren stopte.
  Door dit op te lossen is het kopiëren veel sneller geworden.

 


Week 3 - 2020

Verbeteringen

 • CRM: De invoer van IBAN en BIC accepteert alleen Hoofdletters en getallen. Kleine letters worden automatisch aangepast naar hoofdletters.
 • CRM: Zoekschermen voor Personen en Contactpersonen zijn herzien. Nieuwe kolommen, niet ondersteunde kolommen verwijderd, vertalingen, sortering, kolombreedtes
 • Import: In de import van een Ketenstandaard factuur wordt bij het zoeken van een artikel via SuppliersTradeItemId eerst naar artikelen gezocht binnen dezelfde leveranciers als waaraan de crediteur van de factuur is gekoppeld.
 • UrenRegistratie: Voor nieuwe Urenregistraties wordt de datum van vandaag als standaard ingesteld.
 • Import: In de import van een EDI Ketenstandaard Ordebevestiging wordt de referentie van de leverancier geïmporteerd.
 • CRM: In de koppeling met Microsoft Word wordt in het samenvoegbestand de gegevens van de persoon geëxporteerd wanneer een Klant, Debiteur, Leverancier, Crediteur een Persoon (een particuliere klant) is.
 • Inkoopfacturen: Wanneer bij een Inkoopfactuurregel een Artikel wordt opgegeven dan worden de volgende gegevens van het Artikel overgenomen: Kostensoort, Grootboek inkoop, BTW inkoop
 • InkoopOrders: In de wizard voor het genereren van Inkooporders kan nu ook opgegeven worden dat er een Inkooporder per Kostensoort wordt aangemaakt.
 • Import: Gegevens zoals Opdracht, Deelopdracht, Fase, Kostensoort, Grootboek worden uit de gekoppelde Bestelregel van de Inkooporder overgenomen.
 • Import: Bij de import van Ketenstandaard facturen wordt wanneer er een Inkooporder is opgegeven de eerste Bestelregel binnen de inkooporder gekoppeld aan de geïmporteerde Inkoopfactuurregel.
 • Import: Bij de import van Ketenstandaard facturen wordt de factuur direct op de status definitief gezet.

Oplossingen

 • Import: Wanneer in de import van een Ketenstandaard factuur de “Naam Extra” in MatrixProject niet overeenkomt met “Name2” in het EDI bestand werd een waarschuwing getoond.
 • UrenRegistratie: Wanneer een werknemer werd verwijderd, werden ook de Urenregistraties en Tijdregistraties verwijderd.
  Nu kan de werknemer niet meer verwijderd worden indien er Urenregistraties of Tijdregistraties zijn voor de werknemer.
 • Import: In de import van een EDI Ketenstandaard Ordebevestiging kon een fout optreden wanneer er geen gekoppelde inkooporder was toegekend aan de import.
 • Import: Bij de import van een Ketenstandaard orderbevestiging trad een fout op wanneer DeliveryOrPartialDelivery niet voorkomt in het te importeren bestand.
 • Conversie OrderRegistratie: Bij het importeren van Urenregistraties uit Orderregistratie werd de Offerte niet correct ingesteld wanneer de uren op een offerte waren geregistreerd.
 • Import: Bij de import van Ketenstandaard facturen werd de lijst met geïmporteerde facturen niet correct gevuld
 • Import: Bij de import van meerdere Ketenstandaard facturen werden niet alle eigenschappen van de factuur correct ingevuld.

 


Week 2 - 2020

Verbeteringen

 • Import: Bij het importeren van een Ketenstandaard factuur wordt gebruikt om de gerelateerde Opdracht op te zoeken indien geen Inkooporder is gekoppeld aan de factuur.
 • Import: Bij de import van een Ketenstandaard Factuur wordt TradeItemDescription uit de XML gebruikt als Factuurregelomschrijving wanneer er geen gekoppeld artikel is gevonden via GTIN of SuppliersTradeItemId.
 • Productentabel: Aan de artikelen kunnen alleen DXF bestanden en blocks toegevoegd worden die in de lijst voorkomen.
  Wanneer een bestand of block niet voorkomt in de list dan wordt deze in het rood aangegeven.
 • Algemeen: Aan de samenvoegvelden voor de inhoud van een e-mail zijn samenvoegvelden voor de voornaam en achternaam van de werknemer toegevoegd.
  Zie het voorbeeld e-mailsjabloon "EmailTemplate Example.html" voor de samenvoegvelden.
 • Algemeen: Aan de samenvoegvelden voor de inhoud van een e-mail is voor een Opdracht Startdatum WVB toegevoegd.
  Zie het voorbeeld e-mailsjabloon "EmailTemplate ExampleMerge.html" voor de samenvoegvelden.
 • Algemeen: Aan de samenvoegvelden voor de inhoud van een e-mail is voor een Opdracht Leverdatum toegevoegd.
  Zie het voorbeeld e-mailsjabloon "EmailTemplate ExampleMerge.html" voor de samenvoegvelden.
 • Algemeen: Aan de samenvoegvelden voor de inhoud van een e-mail is voor een Opdracht Werknemer WVB (@EMPLOYEEJOBPLANNING@) toegevoegd.
 • UrenRegistratie: Bij het dupliceren van een Tijdregistratie wordt de datum en tijd van de bronregel overgenomen.
 • CRM: Bij het e-mailen vanuit een gebeurtenis worden de externe behandelaars van de gebeurtenis toegevoegd aan de te selecteren e-mailadressen in de wizard.

Oplossingen

 • Algemeen: Enkele fouten opgelost die gemeld waren via automatische foutmelding door gebruikers.
 • CRM: Zonder de module CNC konden Leveranciers niet bewerkt worden vanuit het zoekscherm Leveranciers.
 • CRM: Bij het openen van een de eigenschappen van een Leverancier kon de fout "Sequence contains no matching element" optreden.

 


Week 1 - 2020

Verbeteringen

 • Export: Voor een SALES005 EDI factuur wordt de code van het het eerste project binnen de factuur geëxporteerd in het veld.
 • CRM: In de wizard Organisatie kunnen voor de Contactpersonen de mailingen opgegeven worden.
 • Import: Aan de import voor EDI Ketenstandaard in de bouw is het nieuwe formaat (SALES005) toegevoegd. Bij het importeren wordt het te importeren formaat (INSBOU004 of SALES005) automatisch herkend.
 • Export: Aan de export voor EDI Ketenstandaard in de bouw is het nieuwe formaat (SALES005) toegevoegd. Bij het exporteren kan er gekozen worden tussen het oude formaat (INSBOU004) of het nieuwe (SALES005) formaat.
 • Import: In de import EDI worden documenten die ingevoegd zijn in het EDI bericht geïmporteerd en opgeslagen in het documentenbeheer.
 • Export: Voor de export EDI van Orders kan er bij de Leverancier opgegeven worden welke rapporten aan het EDI bericht (embedding) toegevoegd dienen te worden.
 • Export: Voor de export EDI van Facturen kan er bij de Debiteur opgegeven worden welke rapporten aan het EDI bericht (embedding) toegevoegd dienen te worden.
 • Export: Voor de export EDI van Facturen kan er bij de Debiteur een standaard opgegeven worden.
 • Export: In de export van een EDI Factuur Ketenstandaard in de bouw wordt er als GLN "0000000000000" geëxporteerd wanneer er voor de Debiteur geen GLN is opgegeven.
 • Import: In de import van een EDI Factuur Ketenstandaard in de bouw wordt, wanneer er als GLN "0000000000000" is opgegeven, de naam gebruikt om de Crediteur op te zoeken.
 • Algemeen: Voor Inkooporders, Voorraadbeheer, etc wordt het nu ook het door MatrixKozijn berekende gewicht getoond.

 

Voor eerdere verbeteringen en oplossingen raadpleeg de documentatie: