Locaties

Dit artikel beschrijft de locaties waar bestanden die door MatrixProject gebruikt worden zijn opgeslagen.

Applicatie

De locaties van programma bestanden voor de MatrixKozijn/MatrixMetaal versie van MatrixProject en de Productentabel applicatie.

 • %programfiles(x86)%\Matrix\MatrixProject
  MatrixProject Client
 • %programfiles(x86)%\Matrix\MatrixProject PT
  MatrixProject Productentabel

Gegevens

De locaties waar gegevens van MatrixProject worden opgeslagen.

CommonAppData

De gegevens die door gebruikers aangepast kunnen worden, worden opgeslagen in een speciale folder binnen CommonAppData:
%ProgramData%\Matrix Software\MatrixProject

Locaties binnen CommonAppData:

 • %ProgramData%\Matrix Software\MatrixProject\Email_Templates
  Email templates gebruikt in de e-mail wizard.
 • %ProgramData%\Matrix Software\MatrixProject\Exports
  Export definities voor export boekingen en export algemeen.
 • %ProgramData%\Matrix Software\MatrixProject\MxScript
  Documenten scripts voor MsOffice sjablonen.
 • %ProgramData%\Matrix Software\MatrixProject\PTBitmaps
  Bitmaps gebruikt door de Productentabel.
 • %ProgramData%\Matrix Software\MatrixProject\Reports
  Rapporten gebruikt binnen Matrixproject.

Programma map

Binnen de programma map (de map waarin MatrixProject is geïnstalleerd,dus daar waar de executable staat) bevinden zich enkele mappen met gegevens:

 • CSS
  Sylesheets gebruikt in de html weergave.
 • DataModel\Create
  Scripts die worden gebruikt bij het aanmaken van een nieuwe database.
 • DataModel\DBTemplates
  Template databases die gebruikt kunnen worden bij het aanmaken van een nieuwe database.
 • DataModel\Upgrade
  Scripts voor het upgraden van een bestaande database naar een nieuwe versie.
 • DBScripts
  Enkele scripts die gebruikt kunnen worden om beheer op een database uit te voeren (bijvoorbeeld het vrijgeven van alle bestanden in documentenbeheer).
 • Documents
  Voorbeeld documentsjablonen die gebuikt kunnen worden in MatrixProject.

MatrixKozijn DXF blocks

De locatie voor de DXF Block die worden gebruikt in de productentabel van MatrixKozijn wordt opgehaald uit de geïnstalleerde versie van MatrixKozijn.

De onderstaande volgorde wordt aangehouden:

 • Ingestelde DXF locatie MatrixKozijn Hout 3.5
 • Ingestelde DXF locatie MatrixKozijn Kunststof 3.0
 • Ingestelde DXF locatie MatrixKozijn Hout 3.4
 • Ingestelde DXF locatie MatrixKozijn Kunststof 2.2
 • %ProgramData%\Matrix Software\MatrixProject\PTDXF

Gebruikers instellingen

De locaties waar instellingen van gebruikers van MatrixProject worden opgeslagen:
%appdata%\Matrix Software

Elke van de onderstaande mappen bevat een map voor elke versie (2.3, 2.4) van MatrixProject:

 • %appdata%\Matrix Software\Connections
  Inloggegevens voor de database (deze worden ook gebruikt door MatrixKozijn en MatrixMetaal).
 • %appdata%\Matrix Software\DB Management Tool
  Instellingen van de Beheer applicatie.
 • %appdata%\Matrix Software\MatrixKozijn Project
  Instellingen van de MatrixKozijn Project client applicatie.
 • %appdata%\Matrix Software\MatrixMetaal Project
  Instellingen van de MatrixMetaal Project client applicatie.
 • %appdata%\Matrix Software\MatrixKozijn ProductTable
  Instellingen van de MatrixKozijn Productentabel applicatie
 • %appdata%\Matrix Software\MatrixMetaal ProductTable
  Instellingen van de MatrixMetaal Productentabel applicatie.
 • %appdata%\Matrix Software\Spelling
  Bevat het Woordenboek van gebruiker voor de spellingscontrole: user.dic

Door het verwijderen van een map kun je alle instellingen wissen:

Verwijder alle database instellingen voor MatrixProject 2.4:

rd /s /q "%appdata%\Matrix Software\Connections\2.4"

Verwijder alle instellingen voor de MatrixProject 2.4 client applicatie:

rd /s /q "%appdata%\Matrix Software\MatrixKozijn Project\2.4"

Log bestanden

De locaties waar logbestanden en andere bestanden van MatrixProject worden opgeslagen:
%localappdata%\Matrix Software

 • %localappdata%\Matrix Software\MatrixMetaal PriceUpdates
  Prijsaanpassingsbestanden van MatrixMetal Productentabel.
 • %localappdata%\Matrix Software\MatrixKozijn Project
  Mappen met logbestanden van de MatrixKozijn Project client applicatie.
 • %localappdata%\Matrix Software\MatrixMetaal Project
  Mappen met logbestanden van de MatrixMetaal Project client applicatie.

Configuratie bestanden

De standaard instellingen kun je aanpassen door de config files te bewerken.
De config files hebben dezelfde naam als de executable van de applicatie met daarachter ".config".


Bijvoorbeeld voor de productentabel applicatie het bestand Matrix.MxProject.PTTool.exe.config.

MxP Config

Login zonder password met user: ADMIN

<connectionStrings>
<add name="Matrix.MxProject.PTTool.Properties.Settings.Connection"
connectionString="Data Source=127.0.0.1\MATRIX;Initial Catalog=MatrixKozijn;User ID=ADMIN;Autologin=true;" />
</connectionStrings>

Login zonder password met user: ADMIN en wachtwoord: password

<connectionStrings>
<add name="Matrix.MxProject.PTTool.Properties.Settings.Connection"
connectionString="Data Source=127.0.0.1\MATRIX;Initial Catalog=MatrixKozijn;User ID=ADMIN;Password=password;Autologin=true;" />
</connectionStrings>

Login met Windows user

<connectionStrings>
<add name="Matrix.MxProject.PTTool.Properties.Settings.Connection"
connectionString="Data Source=127.0.0.1\MATRIX;Initial Catalog=MatrixKozijn;Autologin=true;" />
</connectionStrings>

Als de applicatie al een keer is gestart dan zijn er al instellingen opgeslagen en wordt de standaard niet overgenomen. Je kunt de instellingen weer wissen door inhoud van de map "%appdata%\Matrix Software\Connections\2.4" te wissen.