Wat is nieuw

 

Oplossingen

Algemeen

 • Bij het openen/converteren van een MatrixMetaal 3.2 calculatie kon de volgende fout optreden: The Microsoft Jet database engine could not find the object 'CollatedTotals'. Make sure the object exists and that you spell its name and the path name correctly.

 

Oplossingen

Setup

 • Template project bijgewerkt zodat artikelen zonder tweede omschrijving ook worden gesynchroniseerd naar de MatrixMetaal calculatie.
  Deze aanpassing is alleen van toepassing op calculaties die nieuw worden aangemaakt.
  Wordt gebruik gemaakt van MatrixMetaal Project dan is ook MatrixMetaal Project 2.3.15870 SP9 of hoger nodig voor het correct aanmaken van calculaties.

Algemeen

 • Wanneer bestanden uit MatrixMetaal 3.2 werden geconverteerd kon het voorkomen dat niet alle elementen overgenomen werden.

 

Verbetering

Calculatie

 • Tijdens het verversen van de gegevens uit de centrale SQLServer database behoeft de calculatie niet meer opgeslagen te worden.
 • Er is de mogelijkheid toegevoegd om voordat de calculatie gestart wordt te controleren of er gegevens in de centrale SQLServer database zijn gewijzigd.
  De gebruiker kan in "voorkeuren" zelf instellen wat het gedrag van dez controle is (Nooit controleren, Controleren en waarschuwen, Controleren en automatisch verversen).
  Voor een correcte werking is een database van MatrixMetaal ProductTable 2.3 SP1 vereist (minimale database revisie 3.2.1.0)

Setup

 • Setup bevat een een nieuw certificaat.

Rapporten

 • Op de rapporten worden de codes van bewerkingen, toeslagen, kostenplaatsen en conserveringen afgedrukt.
  Er wordt ook op deze code gesorteerd.

Algemeen

 • De helpbestanden zijn herzien. Onderwerpen die verouders zijn zijn verwijderd.

Oplossingen

Calculatie

 • Indien er een calculatie vanuit MatrixMetaal Project wordt gestart dan wordt er een controle uitgevoerd of het project wel geldig is.
  Wordt bijvoorbeeld i.p.v. een 4.0 een 3.2 project gebruikt dan wordt dit gemeld en gelogd.
  Het verwerken van de calculatie wordt dan afgebroken.
 • Na verversen uit productentabel werden de boomweergaves en de droplists niet ververst.
 • Tijdens het de eerste keer opstarten vanuit MatrixMetaal Project bij een nieuwe calcualtie met verversen van gegevens trad de fout "Too few parameters. Expected 1." op.
 • Tijdens opstarten calculatie vanuit MatrixMetaal Project ontstond er een crash bij het verversen van de gegevens uit de Profielentabel.
 • Bij verwerken resultaten met verversen vanuit MatrixMetaal Project trad een fout op.
 • Het oproepen van de "Rapportinstellingen" werkte niet meer correct.
 • De functionaliteit "Interne Prijslijst" werkte niet meer correct.

Rapporten

 • Op de bestellijsten werd de totale lengte niet correct berekend indien de instelling "Afmetingen volgens werkelijke lengte" was ingeschakeld.
 • Toeslagen werden niet correct afgedrukt op de calculatie rapporten.
 • Voor posconserveringen wordt nu ook de code op de rapporten afgedrukt.

Algemeen

 • De projectmatige tarieven voor conservenringen werden niet correct ingesteld.
 • De projectmatige uurtarieven voor kostenplaatsen werden neit correct ingesteld.
 • Bij het bewerken van een nieuw project of het verversen van de gegevens uit de Productentabel kon er een fout optreden met tabellen waardoor de bewerkingen niet goed meer werkten.
 • Een bewerking met code met '/' of langer dan 8 karakters werden niet correct ondersteund in MatrixMetaal.
  Voor een correcte werking vanuit MatrixProject komt er ook nog een nieuwe versie van MatrixProject uit.
 • Het verwerken van een uit 3.2 geconverteerde 4.0 MatrixMetaal calculatie gaf een fout.
 • Bij het converteren van projecten van MatrixMetaal 3.2 kon het voorkomen dat niet alle elementen correct werden ge"importeerd in MatrixMetaal 4.0.
 • Bij het converteren van een project Van MatrixMetaal 3.2 trad een fout op waardoor de applicatie werd afgebroken.
 • In de boomweergaves van de profielen en activitieiten werden de bomen na het opstarten niet correct weergegeven.
 • Bij het kopieëren\plakken van profielen werden de projectmatige profielen niet correct verwerkt.
 • Bewerkingen waarvoor bij eenheid2 niets is ingevoerd werden niet in MatrixMetaal weergegeven.
 • Indien een project uit MatrixMetaal 3.2 werd geopend dan kon het voorkomen dat er een fout optrad met bettekking tot de instellingen database.
 • De extensies mxm en mxt werden niet door de setup geregistreerd.

Import

 • Profiel aliassen worden zowel in hoofdletters als in kleine letters verwerkt.
  Voor een correcte werking dienen de externe formaten in hoofdletters ingevoerd te worden.