Niet lineaire (NL) staafaansluitingen

M-Phi grafiek

Het is mogelijk een geavanceerde niet lineair (NL) berekening uit te voeren indien de vrijheidsgraden zijn gedefinieerd met behulp van de M-Phi grafiek (M - moment [kNm], Phi – rotatie hoek [straal]). Voor de  M-Phi grafiek met hoekrotatie, heeft Phi een globale betekenis:

M-Phi diagram for NL releases

De optie is alleen beschikbaar indien de rotatie vrijheidsgraad My gedefinieerd is als verend.

 

Eisen voor de invoer van de  M-Phi grafiek

1. De punten in de grafiek mogen niet worden onderbroken (volgens een doorlopende, continue functie definitie)

2. De grafiek mag niet worden gedefinieerd in het II en IV kwadrant

3. De grafiek moet stijgen waarbij vertikale (dX=0) en horizontale (dZ=0) takken niet zijn toegestaan:

  • Vertikale tak (dX=0) niet toegestaan:
Rz-Uz diagram: dX=0 not allowed

 

  • Horizontale tak (dZ=0) niet toegestaan:
Rz-Uz diagram: dZ=0 not allowed

 

  • Het grafiek moet stijgend zijn; geen enkel deel van het grafiek mag dalend zijn:
Rz-Uz diagram: only increasing

 

4. nulpunt [0;0] is noodzakelijk:

  • Het grafiek zonder nulpunt kan niet gedefinieerd worden:

Rz-Uz diagram with zero point     Rz-Uz diagram without zero point

 

Er zijn restricties voor de staafaansluitingen door de Technische Module No. 122 - in dit geval wordt de NL staafaansluiting grafiek ontoegankelijk gemaakt