Plaat

Het gedeelte "Plaat" wordt gebruikt voor het selecteren van extra elementen van de Hoekstaalverbinding.

 

Parameter

Eenheden

Omschrijving

Verstijving

-

Verstijvingen van hoekstaalverbinding:

  • Hoekstaal
Angular stiffener

Profiel

-

Alleen I-vormen kunnen gedefinieerd worden. De lijst van beschikbare profielen is afhankelijk van de technische modules. Op verzoek of door aanpassen in de Productentabel kan de lijst met beschikbare profielen uitgebreid worden.

Met behulp van het profielendefinitie, kunt u de vorm en afmetingen van de samenstellende profielen van de verbinding selecteren. Vanwege het ontwerp van de profielen hanteert met restricties en regels

Materiaal

-

Staal materiaal naam wordt gebruikt voor code controle berekening en ondersteund door EN 1993-1-1#Tabel 3.1 en gerelateerde nationale bijlagen zoals NEN-EN 1993-1-1#3.1. Genoemde punten in een materiaal keuzelijst zijn afhankelijk van de gekozen code en/of nationale bijlage

Lengte

mm

De Lengte [mm] parameter staat voor de lengte van de Hoekstaalverbinding. Indien de ingevoerde lengte eindigt op een decimaal, wordt deze afgerond naar een heel getal. De Lengte is afgebeeld in de onderstaande afbeelding:

Length

ah

mm

ah parameter

 

Voorstel wordt gebruikt voor het bepalen van de optimale logische waarden en afmetingen van parameters van constructie elementen alsmede de optimale rangschikking van deze elementen  vanuit geometrisch oogpunt (niet gebaseerd op UC's). Met Voorstel kunt u alle noodzakelijke invoergegevens wijzigen om zo tot een optimale variant van het constructiemodel te komen.