Motordrive

Reports: motordrive

 

In het linker gedeelte van het Motordrive venster worden alle beschikbare rapportafbeeldingen weergegeven. De afbeeldingen kunnen van verschillende typen zijn (zoals geometrie, belasting, resultaat, enz.). Om de Motordrive te starten, selecteer de gewenste afbeeldingen in de lijst en stel de optie Genereren in op Aan. Alleen de gemarkeerde afbeeldingen met Genereren worden gegenereerd. Indien het vinkje Genereren is ingeschakeld, worden de afbeeldingen elke keer gegenereerd voordat rapporten worden geladen of als de constructie wordt gewijzigd. Anders worden de laatst gegenereerde afbeeldingen weergegeven. Na het genereren van afbeeldingen worden nieuwe rapportitems weergegeven op het tabblad Rapportitems (Motordrive groep in de boom Beschikbare items).

Gebruik Reports: motordrive (set defaults) om standaard afbeeldingsopties te definiëren.

 

Afbeeldingenopties:

Staven wordt geactiveerd indien een geselecteerde afbeelding behoort tot het type Staafaanzicht
Belastingscombinaties

wordt niet geactiveerd voor het type Geometrie afbeeldingen (wordt geactiveerd indien een afbeelding behoort tot het type Belasting of Resultaat). De tabel bevat alle belastingscombinaties die in de constructie zijn gedefinieerd.

Gebruik Reports: motodrive (select all loads combinations) en Reports: motodrive (unselect all loads combinations) om alle afbeeldingen van het type belastingscombinaties in een enkel bestand in te voegen, anders worden de afbeeldingen in verschillende bestanden geplaatst.

De optie Omhullende is beschikbaar voor de afbeeldingen van het type Kracht / Staafaanzicht.

Lagen en Afbeeldingsopties Zichtbaarheid opties