Gebruikersrapporten

Reports: custom reports

 

Het tabblad gebruikersrapporten wordt gebruikt voor de weergave van MatrixFrame® applicatiegegevens of voor gegevens die geschreven zijn in MSAccess DB met behulp van de gedefinieerde gebruikersrapporten gebruikmakend van het software pakket Crystal Reports.

 

Belangrijke opmerkingen:

  1. Wanneer u een gebruikersrapport wilt aanmaken dient u eerst het softwarepakket Crystal Reports te installeren. Dit pakket wordt samen met het MatrixFrame® softwarepakket geleverd.
  2. Wanneer u gegevens van de gebruikers database wilt gebruiken in het gebruikersrapport, dient u een link aan te maken die de database verbindt met het betreffende gebruikers rapportbestand (*.rpt).
  3. Indien u gebruik wilt maken van de projectgegevens van MatrixFrame®, kunt u deze gegevens opslaan/exporteren in het MSAccess bestand en een link aanmaken die de database verbindt met het betreffende gebruikers rapportbestand (*.rpt).
  4. Wanneer u  gebruik wilt maken van andere gegevens van MatrixFrame® kunt u deze gegevens opvragen bij de MatrixFrame® help desk.

 

Gebruikersrapporten Voeg in/verwijder het pad naar de aangepaste rapportbestanden die door de gebruiker zijn gemaakt/geleverd. Er bestaat ook de mogelijkheid om de padvolgorde te kiezen met behulp van de knoppen Reports: Custom reports (button Up) en Reports: Custom reports (button Down).
Naam Naam van een mappad waarin een aangepast rapport wordt geplaatst. De naam wordt weergegeven indien de map is geselecteerd in de groep "Mappen"
Gebruik applicatiedatabase Geeft aan of gegevens die worden weergegeven in aangepaste rapporten worden gebruikt vanuit de MatrixFrame®-applicatiedatabase (vinkje is ingeschakeld) of uit een andere database die geen relatie heeft met MatrixFrame®-applicatie (vinkje is uitgeschakeld)
Laden namen voor rapporten van *.rpt bestanden Geeft aan of de namen van de "Rapportitems" uit de database zijn gehaald (vinkje is ingeschakeld) of worden gegenereerd met de namen van .rpt-bestand (en). Indien de namen (zoals "Titel" en "Onderwerp") in het rapportbestand "Documenteigenschappen" zijn gedefinieerd, kunnen de namen worden weergegeven in de "Rapportitems" indien het vinkje is ingeschakeld
Bestanden laden Filtert welke bestanden zullen worden gebruikt om rapporten te maken. De items kunnen afzonderlijk worden gedefinieerd voor elke geselecteerde map in de groep "Mappen"
Vernieuwen

Na het selecteren van de optie "Automatisch vernieuwen" worden de rapporten automatisch vernieuwd wanneer een map wordt toegevoegd, verwijderd of wanneer een aangepast rapport wordt gewijzigd. Indien deze optie wordt geselecteerd kan dit de performance van het beheer van de directories sterk verminderen in de "Mappen" groep

Menuboom type

Het beheer van de "Menuboom type" groep items dat van invloed is op de representatie van de menuboom wordt getoond in het tabblad "Rapportitems".

Het selectievak "Toevoegen root item" geeft aan of het gebruikersrapport wordt geplaatst in de "Rapportitems" boom het selectievak kan aan of uit staan.

De selectievakken "Sorteer per type" en/of "Sorteer *. rpt per onderwerp"  bepalen respectievelijk de aard van de sortering van de gebruikers rapportitems in de "Lijst beschikbare rapporten" venster. Deze vinkjes hebben alleen effect indien het selectievak "Laden namen voor rapporten van *.rpt bestanden" is aangevinkt