Opleggingen

Met de "Opleggingen" Supports kunt u een nieuwe oplegging voor de plaatgeometrieobjecten invoeren of de grootheden hiervan veranderen:

Supports definition

 

Fixed support Inklemming

Free rotation in support Scharnierende vaste oplegging

Spring values in support Veer

Delete supports Verwijder opleggingen

 

In combinatie met de volgende geometrieontwerpobjecten in de Constructieafbeelding worden de opleggingen toegepast als gebied, lijn of punt:

Region object Maak gebied object (oplegging op een gebied)

Polyline object Definieer polylijn (oplegging op een polylijn)

Point object Definieer punt (oplegging op een punt)

 

Door het toevogen van een geometrieontwerpobject aan de plaat, worden de standaard randvoorwaarden voor het geometrieobject gegenereerd. Voor de opgelegde gebied is dit Z(Vast)/Xr(Vast)/Yr(Vast), voor de polylilijn - Z(Vast)/ Xr(Vrij)/Yr(Vrij) en voor de punt - Z(Vast)/Xr(Vrij)/Yr(Vrij).

De randvoorwaarden (opleggingscondities) kunnen worden gewijzigd door het definiëren van de mogelijke vrijheidsgraad, respectievelijk in Z-, Xr- en Yr-richting. Eventuele vrijheidsgraden in respectievelijk Z, Xr en Yr richting worden gedefinieerd m.b.v. ingestelde selectie knoppen. Indien u een voorselectie heeft gemaakt van het bestaande object voor het vastleggen van de eigenschappen, kunt u de geselecteerde randvoorwaarden aan selectie toepassen.

 

Oplegcondities toegekend aan specifieke plaatgeometrieobjecten tbv randvoorwaarden, zoals gebied, polylijn of puntobjecten, behouden tijdens het meshing process dezelfde positionering in de mesh
De exacte plaatsing van de oplegging in de plaatgeometrieobjecten tijdens de berekeningfase is sterk afhankelijk van de meshkwaliteit, terwijl de randvoorwaarden tijdens de berekeningfase toepast zijn op de elementknopen (mesh)
De richting van de betreffende vrijheidsgraden is gepositioneerd in de richting van het globale assenstelsel

 

Oplegging eigenschappen worden ook weergegeven in de "Plaatdefinitie" boom ("Opleggingen" tak):

Plate definition:supports

 

Regio

Verwijst naar het ontworpen deel van de plaat bestemd voor de unieke instelling van de randvoorwaarden. De regio zelf wordt beschreven in de onderste tak(en) van het gedeelte "Opleggingen"

Label

Verwijst naar de unieke instelling van de randvoorwaarden voor de gebied/polylijn/punt opleggingen

Type

Verwijst naar het type plaatgeometrieobject toegepast op randvoorwaarde: gebied, polylijn of punt

Z

Verwijst naar randvoorwaarden van opleggingen in de globale Z-richting. Deze randvoorwaarde dient gedefinieerd te worden als "vast", "vrij" of enige waarde tussen 0 < waarde < 1e111, hetgeen een verende ondersteuning beschrijft

Xr

Verwijst naar randvoorwaarden van opleggingen in de globale X-richting. Deze randvoorwaarde dient gedefinieerd te worden als "vast", "vrij" of enige waarde tussen 0 < waarde < 1e111, hetgeen een verende ondersteuning beschrijft

Yr

Verwijst naar randvoorwaarden van opleggingen in de globale Y-richting. Deze randvoorwaarde dient gedefinieerd te worden als"vast", "vrij" of enige waarde tussen 0 < waarde < 1e111, hetgeen een verende ondersteuning beschrijft

 

Klik met de rechter muisknop op de geselecteerde tak van de "Opleggingen" in de menuboom om een nieuw gebied van de oplegging te definiëren. De polylijn- en puntobjecten worden beschreven als ondergroep van het gebied.

De onderste hoofdtak van de "Opleggingen" in de menuboom wordt gebruikt voor het schatten/veranderen van coördinaten van elk hoekpunt of gebied/polylijn/punt van de oplegging. Hoekpunten worden opeenvolgend gedefinieerd in de tabel om de polygone contour van het gebied van de oplegging te definiëren.

 

Wanneer u met de rechter muisknop klikt op de geselecteerde label van het geometrieobject per gebied, in de onderste tak van de menuboom "Opleggingen" kunt u het object per gebied samen met de bijbehorende randvoorwaarden verwijderen.

Wanneer u met de rechter muisknop klikt op de geselecteerde hoekpunten in de tabel kunt u nieuwe hoekpunten invoegen, verplaatsen of verwijderen.

De coördinaten van de hoekpunten zijn gedefinieerd in het globale assenstelsel: X=0 and Y=0.

Plate definition: supports (polyline)

De coördinatentabel ondersteunt de kopieer/plakfunctionaliteit in het klembord.