Geometrie

Indien u "Geometrie" aanvinkt in de hoofdtak van de menuboom "Plaat", verschijnt er rechts in het venster een profielentabel met algemene profielgegevens:

Plate definition: structure

Regio

Verwijst naar het ontworpen gebied van de plaat. Het ontworpen gebied zelf wordt beschreven in de onderste tak(en) van het deel "Geometrie"

Sparing

Indien het vinkje aan staat, wordt de entiteit gedefinieerd als sparing (opening), indien gemarkeerd als uit - entiteit wordt beschreven als normale plaat

Label

De unieke dataseteigenschappen van de plaatdoorsnede

Materiaal

Materiaaltype van de plaatdoorsnede. Het materiaaltype kan opnieuw worden gedefinieerd of hernoemd. Indien een door de gebruiker gedefinieerde naam voor het materiaal wordt gegeven, moeten ook de waarden van "Elasticiteit", "Poisson", "Dichtheid" en "Uitbreiding" worden geschat

Dikte

Dikte van de plaatdoorsnede [m]

E-mod

Elasticiteitsmodulus van Young. De waarde van de modulus kan automatisch uit de database worden gehaald indien databasemateriaal wordt gebruikt of handmatig kan worden gedefinieerd

Poisson

Verwijs naar de verhouding van Poisson. De verhouding wordt automatisch uit de database gehaald indien databasemateriaal wordt gebruikt of handmatig kan worden gedefinieerd

Dichtheid

Dichtheid [kN/m3] van het materiaal voor de berekening van het eigengewicht. De waarde van de dichtheid wordt automatisch uit de database gehaald indien databasemateriaal wordt gebruikt of handmatig kan worden gedefinieerd

Uitzetting

Lineaire uitzettingscoëfficiënt [K-1] van materiaal dat wordt gebruikt voor de berekening van de temperatuurbelasting. De waarde van de lineaire uitzettingscoëfficiënt wordt automatisch uit de database gehaald indien databasemateriaal wordt gebruikt of handmatig kan worden gedefinieerd

 

Klik met de rechter muisknop op de geselecteerde tak van de "Geometrie" menuboom op een nieuwe gedefinieerde plaat toe te voegen.

De onderste takken van de menuboom "Geometrie" worden gebruikt voor het definieeren/veranderen van coördinaten voor elk hoekpunt of voor elke plaat /sparing in het gebied. Hoekpunten worden opeenvolgend gedefinieerd in de tabel om polygone contouren te definiëren in het plaat/sparings gebied. Indien stramienlijnen voor de plaat zijn gegenereerd, is elk hoekpunt gerefereerd aan de stramienlijn. Wanneer de positie van de stramienlijnen wordt veranderd, worden automatisch de coördinaten van de hoekpunten veranderd. 

Wanneer u met de rechter muisknop klikt op de geselecteerde label van het geometrieobject per gebied, in de onderste tak van de menuboom "Geometrie", kunt u het object samen met de bijbehorende profielgrootheden verplaatsen.

Wanneer u met de rechter muisknop klikt op de geselecteerde hoekpunten in de tabel, kunt u een nieuw hoekpunt verwijderen of invoegen.

Coördinaten van hoekpunten worden gedefinieerd in het globale assenstelsel. Referentiepunten zijn: X=0 and Y=0.

Plate definition: structure (plate)

De coördinatentabel ondersteunt de kopieer/plakfunctionaliteit in het klembord.