Lasten

Met de "Lasten" kunt u een nieuwebelasting voor het gebied invoeren of de grootheden hiervan veranderen:

Plate definition: loads

Regio

Verwijst naar het ontworpen deel van de plaat bestemd voor de unieke instelling van de eigenschappen. De regio zelf wordt beschreven in de onderste tak(en) van het gedeelte "Lasten"

 

Label

Verwijst naar de unieke instelling van de eigenschappen voor de gebied/polylijn/punt belastingen

Gesloten

Gesloten gebied, gesloten polylijn

Type

Verwijst naar het objecttype op welke belastingseigenschappen worden toegepast (regio, polylijn of punt)

Type

Verwijst naar het belastingstype: p, q, qG, qT, N, u

p - vlakbelasting [kN/m2]

q - lijn- of gebiedslast [kN/m of kN/m2]

qG - eigengewicht, factor=1

qT - temperatuurlast [˚C]

N - puntlast [kN]

U - opgelegde verplaatsing [m]

Beginwaarde

Omvang van de belastingsvector op het beginpunt van de polylijn. Indien de gebied- of puntbelasting is gedefinieerd, moet alleen Waarde Begin worden gedefinieerd [kN/m, kN/m2 kN, kNm, ˚C, m]

Eindwaarde

Omvang van de belastingsvector op het eindpunt van de polylijn. Indien de gebied- of puntbelasting is gedefinieerd, moet alleen Waarde Begin worden gedefinieerd [kN/m, kN/m2 kN, kNm, ˚C, m]

Richting

Vectorrichting van de belasting

 

Alle gedefinieerde belastingen worden verdeeld in de belastinggevallen respectievelijk volgens de tabbladen aan de onderkant van de tabel.

 

Klik met de rechter muisknop op de geselecteerde tak van de "Lasten" in de menuboom om een nieuw gebied van de belasting te definiëren. De polylijn- en puntobjecten worden beschreven als ondergroep van het gebied.

De onderste hoofdtak van de "Lasten" in de menuboom wordt gebruikt voor het schatten/veranderen van coördinaten van elk hoekpunt of gebied/polylijn/punt van de belasting. Hoekpunten worden opeenvolgend gedefinieerd in de tabel om de polygone contour van het gebied van debelasting te definiëren.

 

Wanneer u met de rechter muisknop klikt op de geselecteerde label van het geometrieobject per gebied, in de onderste tak van de menuboom "Lastn" kunt u het object per gebied samen met de bijbehorende randvoorwaarden verwijderen.

Wanneer u met de rechter muisknop klikt op de geselecteerde hoekpunten in de tabel kunt u nieuwe hoekpunten invoegen, verplaatsen of verwijderen.

De coördinaten van de hoekpunten zijn gedefinieerd in het globale assenstelsel: X=0 and Y=0.

Plate definition: loads (polyline)

De coördinatentabel ondersteunt de kopieer/plakfunctionaliteit in het klembord.