Elastische ondersteuning

De oplegging van de elastische ondersteuning voor platen kan alleen aangemaakt/toegepast worden voor het type "gebied" van het object voor het vastleggen van de eigenschappen. Het 2D-Plaat project ondersteunt  niet de elastische bedding voor het type polylijnobjecten

Met de "Elastische ondersteuning" Elastic foundation kunt u een nieuwe elastische ondersteuning voor het gebied invoeren of de grootheden hiervan veranderen:

Elastic foundation definition

 

Add elastic foundation Elastische ondersteuning - wordt gebruikt om elastische ondersteuning eigenschappen zoals Cz-waarde toe te voegen of te wijzigen op een voorgedefinieerd gebied

Delete elasdtic foundation Verwijder elastische ondersteuning - wordt gebruikt om de geselecteerde elastische ondersteuningen te verwijderen

In combinatie met "Maak gebied object" Region object in de Constructieafbeelding wordt de elastische ondersteuning toegepast als het gebied met de voorgedefinieerde parameter Cz.

 

Elastische ondersteuning eigenschappen worden ook weergegeven in de "Plaatdefinitie" boom ("Elastische ondersteuning" tak):

Plate definition: elastic foundation

Regio

Verwijst naar het ontworpen deel van de plaat dat is bedoeld voor een unieke elastische basis. De regio zelf wordt beschreven in de onderste tak(en) van het gedeelte "Elastische ondersteuning"

Label

Verwijst naar een gedefinieerd gebied van de elastische ondersteuning bv. E1(Gebied-9)

Cz

Elastische weerstandswaarde van de grond [kN/m2]

 

Verschillende doorsnedegroothedenn van plaatobjecten hoeven niet alleen ingevoerd worden binnen de contour van de plaat, maar moeten wel aansluitend zijn
Geldige situatie

Geldige situatie

Ongeldige situatie

Ongeldige situatie

 

Indien de sparing in de plaat de contour van de hoofdplaat verandert, wordt de contour aangepast
Contour aangepast

Contour aangepast

Contour niet aangepast

Contour niet aangepast

 

Klik met de rechter muisknop op de geselecteerde tak van de "Elastische ondersteuning" in de menuboom om een nieuw gebied van de elastische ondersteuning te definiëren.

De onderste hoofdtak van de "Elastische ondersteuning" in de menuboom wordt gebruikt voor het schatten/veranderen van coördinaten van elk hoekpunt of gebied van de elastische ondersteuning. Hoekpunten worden opeenvolgend gedefinieerd in de tabel om de polygone contour van het gebied van de elastische ondersteuning te definiëren.

 

Wanneer u met de rechter muisknop klikt op de geselecteerde label van het geometrieobject per gebied, in de onderste tak van de menuboom "Elastische ondersteuning" kunt u het object voor het gebied plus de refererende Cz waarde verwijderen.

Wanneer u met de rechter muisknop klikt op de geselecteerde hoekpunten in de tabel kunt u nieuwe hoekpunten invoegen of verwijderen.

De coördinaten van de hoekpunten zijn gedefinieerd in het globale assenstelsel: X=0 and Y=0.

Plate definition: elastic foundation (region)

De coördinatentabel ondersteunt de kopieer/plakfunctionaliteit in het klembord.